Investeringer for nordisk infrastruktur

Investeringer for fremtidige generasjoner

Investeringer for morgendagen

Ansvarsfull investering i infrastruktur for et sterkere samfunn på lang sikt

Vi bidrar til å bygge et sterkere samfunn

Infranode et svensk selskap som på ansvarlig vis investerer i nordisk infrastruktur. Vi eier og utvikler selskaper innen energi, transport samt digital og sosial infrastruktur med en svært lang investeringshorisont. Investorene i Infranode er ledende pensjonskasser og finansinstitusjoner som for eksempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam.

ÅR

Vi har over 200 års delt erfaring i infrastrukturinvesteringer

MDR

Vi tildeler 13 milliarder svenske kroner for investeringer i infrastruktur i Norden 

ÅR

Vi er en langsiktig eier i minst 25 år

Vi investerer i alle typer samfunnsinfrastruktur i Norden

Vi investerer i både kommunal, regional og nasjonal infrastruktur.

1

Transport

Tog, trikk & t-bane
Depoter
Flyplasser
Havner
Veier
Broer
Tunneler
Elektrifisering

2

Energi

Distribusjons- og overføringsnett for elektrisitet
Vann, kloakk og avfallshåndtering
Fjernvarme og kjøling
Fornybar energi
Gatebelysning

4

Digital infrastruktur

Fiber
Tårn
Datasenter

3

Sosial infrastruktur

Helse
Utdanning
Fritid
Omsorg
Kultur
Nødetatene
Andre offentlige bygninger

En ansvarlig partner for offentlig sektor

Fleksibelt eierskap

 Vi er interessert i eierskap fra 10% opptil 100%, og er allerede i dag minoritetseier i virksomhet kontrollert av norske kommuner

Bærekraftig forretningsmodell

Et svensk aksjeselskap som representerer kapital fra velkjente pensjonskasser og institusjoner med en svært langsiktig forretningsmodell

Tung ekspertise

En organisasjon med omfattende ekspertise som forstår og kan svare dine kommunale behov

Samfunnsverdier

Vi kan frigjøre verdier for bruk i annen samfunnsnyttig virksomhet som gjør at du allerede i dag kan investere i ditt samfunn der du trenger det

Investorer med samfunnsengasjement

Våre pensjonskasser investerer i langsiktig infrastruktur gjennom Infranode for å sikre sine kunders fremtidige pensjoner og bidra til et mer bærekraftig og sterkere samfunn. EIB investerer i Infranode for å støtte Norden økonomisk og bidra til sitt hovedmål for å forbedre folks levekår.

Ansvarlige investeringer

Vår langsiktige investeringsstrategi og fokus på bærekraftige investeringer bidrar til å gjøre oss en stabil og trygg infrastrukturpartner. Gjennom dette kan vi skape langsiktige verdier for offentlig sektor samt ta ansvar for hele investeringssyklusen fra byggefase til drift og vedlikehold.

Infrastruktureksperter som kan møte dine individuelle behov

Infranode’s team består av infrastruktureksperter med totalt mer enn 200 års erfaring fra investeringer gjennom infrastrukturlivssyklusen, samt det å eie og forvalte infrastruktur. Vi har også betydelig erfaring fra langsiktige samarbeid med både offentlige og private aktører.

Nyheter

Sustainability pioneer Ulrika Hasselgren appointed senior advisor at Nordic infrastructure investor Infranode

 The Nordic infrastructure investor Infranode further strengthens its focus on sustainability. Ulrika Hasselgren, a pioneer within the sector,…

Les mer...

District heating is now produced in Kälviä as a service

District heating is now produced in Kälviä as a service – “This is a service model we wish…

Les mer...

OBH har kjøpt 2 skoler

OBH har kjøpt 2 skoler Omsorgsbolig Holding AS (“OBH”) har kjøpt 2 barne og ungdomsskolebygg i Fredrikstad og…

Les mer...

Infranode er startet i partnerskap med Areim, en ledende investor og rådgiver innen eiendomssektoren, virksom i Norden med base i Stockholm. Areim har 15 års erfaring av investering og transaksjoner og omfatter mer enn 80 milliarder kroner innen eiendomssektoren. Areim forvalter tre verdiøkende eiendomsfond med anerkjente lokale og internasjonale investorer i ryggen.

Areim er autorisert forvalter av alternative investeringsfond i henhold til svensk lov om forvaltere av alternative investeringsfond (Svensk lov 2013:561) (henholdsvis “AIF Forvalter“ og “Svensk AIFM lov“) og har blitt utpekt som AIF forvalter av Infranode for fondene Infranode I og Infranode II.