Investeringer for nordisk infrastruktur

Vi bidrar til å bygge et sterkere samfunn

Infranode investerer ansvarlig og langsiktig i viktig infrastruktur i den nordiske regionen innen energi, transport, digital infrastruktur og sosial infrastruktur. Blant våre investorer er velkjente pensjonsfond og institusjoner som Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension, det svenske statseide Fjärde AP-fonden, Storebrand, pensjonsfondet KEVA for finsk offentlig sektor og EIB. Infranode er en langsiktig eier og partner for både privat og offentlig sektor med en investeringshorisont på 25 år og et fokus på en stabil, forutsigbar avkastning.

MENNESKER

600 000 mennesker er påvirket av våre investeringer

MRD.

Vi har SEK 18 mrd. i AUM, hvorav ca. SEK 10 mrd er tilgjengelig for nye investeringer

ÅR

Vi er en langsiktig eier i minst 25 år

Vi investerer i infrastruktur i Norden

En kommunal, regional og nasjonal partner

1

Transport

2

Energi

4

Digital infrastruktur

3

Sosial infrastruktur

En ansvarlig partner for offentlig sektor

Fleksibelt eierskap

Langsiktig kapital, inkludert fra nordiske pensjonsfond, investeres og bidrar til utviklingen av bærekraftige byer og kommuner i Norden

Bærekraftig forretningsmodell

Et nordisk aksjeselskap som representerer kapital fra velkjente pensjonskasser og institusjoner med en svært langsiktig forretningsmodell

Tung ekspertise

200 års samlet erfaring med infrastrukturinvesteringer fra våre kontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors og København

Samfunnsverdier

Vi kan frigjøre verdier for bruk i annen samfunnsnyttig virksomhet som gjør at du allerede i dag kan investere i ditt samfunn der du trenger det

Investorer med samfunnsengasjement

Våre investorer er primært lokale pensjonsfond. De investerer langsiktig i infrastruktur gjennom Infranode for å trygge sine kunders fremtidige pensjoner og for å bidra til å bygge et mer bærekraftig samfunn. EIB investerer i Infranode for å støtte Norden økonomisk og bidra til sitt hovedmål for å forbedre folks levekår.

Ansvarlige investeringer

Vår langsiktige investeringsstrategi og fokus på bærekraftige investeringer bidrar til å gjøre oss en stabil og trygg infrastrukturpartner. Gjennom dette kan vi skape langsiktige verdier for offentlig sektor samt ta ansvar for hele investeringssyklusen fra byggefase til drift og vedlikehold.

Infrastruktur-eksperter som kan møte dine individuelle behov

Vårt team har mer enn 200 års samlet erfaring med å investere i, eie og utvikle infrastruktur i partnerskap med offentlige og private aktører. Vårt investeringsteam har stor kunnskap innen energi, transport, telekom og sosial infrastruktur og finnes i Stockholm, Helsingfors, Oslo og København.

Nyheter

Markus Hassinen joins Infranode as Director, Asset Management & Country Manager Finland

Markus Hassinen joins Infranode as Director, Asset Management & Country Manager Finland Infranode is pleased to announce the…

Les mer...

Infranode proud partner as Alight signs power purchase agreement with H&M Group

Infranode proud partner as Alight signs power purchase agreement with H&M Group Nordic infrastructure investor Infranode is proud…

Les mer...

Infranode commits to work towards net zero by 2040

Infranode commits to work towards net zero by 2040 Infranode accelerates sustainability efforts by committing to work towards…

Les mer...