Månad: desember 2017

Infranode stänger miljardfond för investeringar i nordisk infrastruktur

desember 4, 2017

Infranode har nu sin första fond om 4,45 miljarder SEK på plats. Det sista åtagandet är från Fjärde AP-fonden som ansluter till andra lokala pensionsfonder och Europeiska investeringsbanken (EIB) som investerare. Kapitalet ska investeras långsiktigt i nordisk infrastruktur. Infranode är ett svenskt bolag som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom…

Läs mer...