Investering bærekraftig er en del av vår kjernestrategi

Vår bærekraftige investeringspolitikk

Infranode er fokusert på å investere i infrastruktur og prosjekter som fremmer bærekraftig og effektiv drift av miljø, økonomi, samfunn og menneskene de tjener. Dette betyr for eksempel infrastruktur som har lav eller positiv karbondioksidpåvirkning, er klima og værbestandig, gir komplementaritet og er økonomisk bærekraftig samt inkluderende.

Bærekraft er sentralt i alle trinn i vår investeringsprosess, fra initiell due diligence til transaksjonsgjennomføring og eierskap. Infranode har utviklet et internt ESG-verktøy som er retningsgivende for alle investeringer .

ESG er en viktig del av vår investeringsprosess og eierprosess

ESG i investeringsfasen

Full gjennomgang ved en spesielt fokusert due diligence etterfulgt av integrering av identifiserte ESG-faktorer i de generelle investeringsanalyse- og forbedringstiltakene i den langsiktige forretningsplanen.

ESG under vårt eierskap

Høyt engasjement der vi som aksjonærer, både fra majoritet og minoritetsposisjoner tar ansvar for ESG-faktorene i vår forretningsplan som skal gjennomføres i samarbeid med andre eiere og ledere slik at vi kontinuerlig forbedrer bærekraften til den underliggende investeringen.

Samarbeid innen ESG

Infranode er medlem av flere organisasjoner som jobber sammen for bærekraftige investeringer, som PRI, SWESIF og LTIIIA.

Vi er aktive i flere ledende organisasjoner som arbeider for bærekraftige investeringer

ESG (Environmental, social and governance)

PRI er verdens ledende forkjemper for ansvarlige investeringer. Organisasjonen arbeider med å analysere hvordan miljømessige, sosiale faktorer og styresett (ESG) påvirker investeringer og for å støtte sitt internasjonale nettverk av investorer for å implementere disse faktorene i sine investeringer og eierskapsbeslutninger. PRI handler for sine medlemmers langsiktige interesser, for finansmarkedene og økonomiene der medlemmene er aktive, og aller mest for miljøet og samfunnet som helhet. PRI er helt uavhengig og oppfordrer investorer til å ta ansvarlige investeringer for å forbedre avkastningen og håndtere risker bedre. PRI er ikke profittbasert eller knyttet til noen myndigheter, men jobber på lang sikt mot globale beslutningstakere for å drive en dagsorden for ansvarlig investering. PRI støttes, men er ikke en del av FN.

Swesif er et uavhengig nettverksforum for organisasjoner som arbeider for eller med bærekraftige investeringer i Sverige. Det langsiktige målet er å øke kunnskapen om bærekraftige investeringer, være et nettverk og en møteplass for deling av kunnskap og erfaring, bidra til relevant statistikk om bærekraftige investeringer i Sverige og bidra til den offentlige debatten gjennom aktiv deltakelse

Long Term Infrastructure Investors Association” stiftet i 2014 av investorer for investorer, som arbeider med et bredt spekter av interessenter, inkludert infrastrukturinvestorer, beslutningstakere og akademikere, for å støtte langsiktig og ansvarlig allokering av privat kapital til offentlig infrastruktur rundt om i verden. De mest sentrale aktivitetene er: interaksjon med beslutningstakere og publikum som stiller spørsmål rundt langsiktige investeringer; i forskning og innovasjon til fordel for infrastruktur investorer og utdanning relatert til langsiktige infrastrukturinvesteringer. LTIIA er en ikke-profitt basert internasjonal organisasjon og de fleste av medlemmene er institusjonelle investorer og fondforvaltere med ansvar for langsiktige og åpne mandater for infrastrukturinvesteringer.

Bærekraftsdokumenter

ESG policy

Les vår
ESG policy

Grievance policy

Les vår
Grievance policy

Transparency Report

Les vår
Transparency report