Infranode har hentet 12 milliarder kroner til investeringer i bærekraftig nordisk infrastruktur

Infranode har hentet 12 milliarder kroner til investeringer i bærekraftig nordisk infrastruktur

Infranode har hentet 12 milliarder kroner til fondet Infranode II, som skal investere i nordisk infrastruktur med fokus på bærekraft. Infranode opplevde sterk interesse fra investorer og hentet 2 milliarder kroner mer enn målsetningen. Det nye fondet er dobbelt så stort som forgjengeren Infranode I, og styrker Infranodes posisjon som en ledende, langsiktig investor i bærekraftig infrastruktur i Norden.

Photo: Begreen

“Infranode har siden etableringen i 2014 vært en pionér innen investeringer i bærekraftig infrastruktur i Norden. Vi ønsker å være en katalysator i overgangen til et mer bærekraftig samfunn, og opplever sterk interesse fra investorer som ønsker å være med oss i dette arbeidet. Markedet er godt, og vi mener det vil være godt også på lang sikt, sier Christian Doglia, medgründer og administrerende direktør i Infranode.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Christian-Doglia_2.jpg
Christian Doglia. Photo: Infranode

Infranode hentet 4,45 milliarder svenske kroner til fondet Infranode I i 2017. Infranode II er dermed mer enn dobbelt så stort som forrige fond, med 12 milliarder kroner i kommittert kapital fra investorer, noe som er betydelig høyere enn Infranodes målsetning. Fondet har totalt 19 investorer, inkludert anerkjente, nordiske institusjonelle investorer som Folksam, ett av Sveriges største forsikringsselskaper, KPA, svenske kommuners pensjonskasse, Keva, Finlands største pensjonsselskap og kommunale pensjonsfond, Storebrand og IMAS Foundation.

Den betydelige interessen for Infranode II kommer på bakgrunn av Infranodes bærekraftposisjon og sterke resultater innen infrastrukturinvesteringer i Norden. Infranode har hittil gjennomført 12 investeringer, inkludert investeringen i fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme, Yilport, operatør av Sveriges tredje største containerhavn, Vandel III, Nordens største solcellepark beliggende nær Legoland i Danmark, og Loiste, en av de største, regionale kraftdistribusjonsselskapene i Finland. Hver av investeringene er gjort gjennom langsiktige partnerskap med offentlige og private eiere, noe som er en viktig del av Infranodes investeringsstrategi.

“Vi skal være ledende innen bærekraftige og fremtidsrettede infrastrukturinvesteringer gjennom langsiktig partnerskap med nøkkelaktører i Norden. Vi har en velfungerende modell hvor vi eier og samarbeider med nordiske partnere som for eksempel kommuner og andre offentlige virksomheter og deres selskaper, og partnere i privat sektor. Vi ser et stort potensial på tvers av de nordiske landene innen sektorer som energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur, sier Philip Ajina, medgründer og CIO i Infranode.

Philip Ajina. Photo: Infranode

Infranode benyttet Campbell Lutyens som tilrettelegger og rådgiver i etableringen av Infranode II, og advokatfirmaet Mannheimer Swartling var juridisk rådgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Christian Doglia
Medgründer og administrerende direktør, Infranode
christian@infranode.se
+46 73 320 74 87

Philip Ajina
Medgründer og CIO, Infranode
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

Infranode

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring.

Infranode har om lag 1,7 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension, KEVA, Storebrand, det svenske statlige pensjonsfondet AP4 og European Investment Bank. Areim AB er AIF-forvalter av Infranode-fondene.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01