Infranode henter fra Statkraft og Citi 

Infranode fortsetter å vokse i Norge. Inn kommer Linnea Poulsson og Petter Ledsaak. 

 Linnea Poulsson er ansatt som Senior Operations Manager i Infranode i Oslo. Hun kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Statkrafts avdeling for industrielt eierskap og har erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Agder Energi og Eviny (BKK), og som styremedlem i nettselskapet Lede (Skagerak Nett). 

– Infranodes strategi om å være en langsiktig partner for offentlig sektor, passer meg spesielt godt. Her kan jeg bruke det jeg har lært etter mange år i Statkraft, til å jobbe med infrastrukturprosjekter som skaper verdier for kommuner og lokalsamfunn, sier Linnea Poulsson. 

– Infranodes Asset Management strategi går ut på å investere i lokal erfaring, kompetanse og tilstedeværelse. Jeg er glad for å kunne ønske Linnea velkommen, og er sikker på at hun har masse å bidra med når vi skal utvikle våre norske investeringer, sier Martin Ekström, Head of Asset Management i Infranode. 

Petter Ledsaak er ansatt som Investment Associate i Infranode. Han kommer fra Citi i London hvor han jobbet med prosjekt og infrastrukturfinansiering. Før det jobbet Ledsaak i Citi og Pareto Securities i København. 

– Infranode har en utrolig spennende investeringsstrategi. Jeg føler meg heldig som får jobbe i et av Nordens ledende investeringsselskap innen bærekraftig infrastruktur, sier Petter Ledsaak. 

For ytterligere kommentarer: 

Erik Botnevik 

Epost: erik.botnevik@infranode.no 

Tlf: +47 91 55 50 58 

Om Infranode 

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,7 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA. I Norge har Infranode eierandeler i Akershus Energi Varme, Oslofjord Varme, Velfra og Yilport Oslo samt annonsert investering i Fortum Oslo Varme. 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01