Infranode kjøper Sola Bredbånd

Infranode har inngått en avtale med Sola kommune om å kjøpe 100% av aksjene i Sola Bredbånd AS til en verdi av 515 millioner kroner.

I snart 20 år har Sola kommune eid selskapet Sola Bredbånd AS, og gjennom dette bygget ut bredbåndstjenester til innbyggere, lokalt næringsliv og offentlige etater i kommunen. Nettverket har vokst i takt med næringslivet og innbyggertallet, og med 8 000 private og 650 bedriftskunder har selskapet blitt den største leverandøren i området.

Sola Bredbånd har lange avtaler med sine kunder som tilrettelegger for stabile inntektskilder og videre utbygging. Salget vil ikke ha noen praktisk eller økonomisk betydning for sluttkundene, som forblir under kontrakt med eksisterende fiberoperatør.

– Fibernett har blitt en uunnværlig del av infrastrukturen, og vi ser store muligheter for videre utbygging i Norge. Vi er imponert over den ledende rollen som Sola Bredbånd har tatt lokalt, og ser frem til å bli kjent med solabuene, gi dem et markedsledende fibernettverk og fortsette det gode samarbeidet med Sola kommune og kundene til Sola Bredbånd, sier Erik Botnevik, leder for Infranode Norge.

De neste årene står kommunen foran milliardinvesteringer. Salget av Sola Bredbånd bidrar til å redusere kommunens gjeld og frigjøre midler til kommunens primæroppgaver, som kommer alle innbyggerne til gode.

– Sola Bredbånd har sikret solabuer bredbåndsdekning siden internetts barndom, men nå er tiden inne for å gi stafettpinnen videre. Det hviler et stort ansvar på oss med å forvalte disse midlene klokt, nøkternt og forsvarlig på vegne av innbyggerne. Med Infranode på eiersiden er vi sikre på at solabuer får en dobbel oppside: et raskt fibernett, og bedre offentlige tjenester, sier ordfører Tom Henning Slethei i Sola kommune

Om Sola Bredbånd:

Sola Bredbånd AS har vært 100% eid av Sola kommune siden oppstart i 2003. I denne transaksjonen har Sola Bredbånd blitt priset til 500 millioner kroner, basert på en brutto selskapsverdi på 100% basis. Infranode kjøper 100 prosent av aksjene fra Sola kommune for en samlet aksjeverdi på rundt 515 millioner kroner.

Om Infranode:

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,8 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA.

Kontaktperson for media:

Sola kommune: Ordfører Tom Henning Slethei, tlf. 997 00 635
Infranode: Erik Botnevik, Director and Country Lead Norway, tlf. 915 55 058

Photo: Sola kommune/Elisabeth Tønnessen

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01