Infranode, KLP og Mirova kjøper Oslofjord Varme AS

Et konsortium bestående av Infranode, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Mirova, et selskap tilknyttet Natixis Investment Managers, har inngått en avtale om å kjøpe fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme AS (Oslofjord Varme) fra iCON Infrastructure.

Oslofjord Varme bygger, eier og driver fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i områdene Fornebu, Lysaker og Sandvika, et område med høy vekst og betydelig eiendomsutvikling. Selskapet har også joint venture-eierandeler (JV) i de to fjernvarmeselskapene Drammen Fjernvarme (50%) og Fredrikstad Fjernvarme (35%).

– Oslofjord Varme er vår andre infrastrukturinvestering i Norge og passer godt inn i vår portefølje av investeringer. Oslofjord Varme er et bærekraftig selskap med gode vekstutsikter, noe som er nøkkelkarakteristika for våre investorer, sier Philip Ajina, partner i Infranode, en langsiktig infrastrukturinvestor med fokus på Norden.

Infranode og Mirovas fond Infrastructure Fund II investerer begge med en horisont på 25 år og har hver et eierskap på 42,5%, mens Norges største livselskap, KLP, har en eierandel på 15%.

– Investeringen følger vår ambisjon om å kombinere bærekraft og samfunnsbygging med langsiktig og stabil avkastning for våre investorer. Vi ser frem til å ta del i denne langsiktige investeringen gjennom fondet Core Infrastructure Fund II med to solide partnere, Infranode og KLP, som deler vårt engasjement for ansvarlige investeringer, sier Mounir Corm, Deputy Head Infrastructure Funds i Mirova.

Oslofjord Varme ble etablert i 1989 og har, inkludert JV-ene, en årlig fjernvarmeproduksjon på rundt 376 GWh, samt en fjernkjøleproduksjon på 63 GWh. Det kombinerte fjernkjøle- og fjernvarmenettverket har en total lengde på 119 kilometer.

– Investeringen bidrar til vår satsing på bærekraftige investeringer og ønsket om å finne attraktive investeringsmuligheter som preges av stabilitet og forutsigbarhet for våre pensjonskunder. Vi er fornøyd med å kunne gjøre en slik langsiktig investering sammen med to likesinnede partnere som Infranode og Mirova, sier KLPs direktør for strategisk aktivaallokering, Harald Koch-Hagen.

Endelig fullføring av transaksjonen forutsetter godkjennelse av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Rådgivere til konsortiet har vært Macquarie Capital, EY, Wiersholm, Deloitte, Arup, AON.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Philip Ajina, partner i Infranode
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

Erik Botnevik, Country Lead Norway, Infranode
erik.botnevik@infranode.se
+47 91 55 50 58

Mounir Corm, Deputy Head Infrastructure Funds, Mirova
mounir.corm@mirova.com
+33 1 58 55 53 58

Billie Clarricoats, Global Corporate Communications, Natixis Investment Managers
Billie.clarricoats@natixis.com
+44 7880 195 672

Harald Koch-Hagen, direktør for strategisk aktivaallokering, KLP
harald.koch-hagen@klp.no
+47 975 99 987

 

Om Infranode
Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med fokus på energi, transport, telekommunikasjon og sosial infrastruktur i Norden. Infranode-teamet består av ti investeringsrådgivere, og har kontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo. Selskapet har rundt 450 millioner euro under forvaltning. Investorene består av pensjons- og forsikringsinstitusjoner, som 4. AP-fond, Folksam, KPA Pensjon, LähiTapiola, European Investment Bank og IMAS Foundation. Infranode er tilknyttet Areim, en nordisk forvalter og rådgiver innen eiendom.

About KLP
KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

About Mirova
Mirova er et selskap tilknyttet Natixis Investment Managers som er dedikert til ansvarlige investeringer. Mirova ha en målsetning om å kombinere langsiktig verdiskaping med bærekraftig utvikling. Mirova har gått foran på området bærekraftige investeringer. Ambisjonen er å fortsette med å skape de mest skreddersydde og kraftfulle løsningene for sine kunder. Ved utgangen av 2017 hadde Mirova ni milliarder euro under forvaltning. Med over femten års erfaring i å strukturere og forvalte infrastrukturinvesteringer, har Mirova-teamet gitt institusjonelle kunder investeringsmuligheter i nye utbygginger og videreutvikling av eksisterende infrastruktur, samtidig som de har støttet bærekraftig utvikling i samfunnene de opererer i.

Mirova er et selskap tilknyttet Natixis Asset Management French Public Limited
Regulert av AMF n°GP 02-014
RCS Paris n°394 648 216
Adresse: 59 avenue Pierre Mendes France – 75 013 Paris – Tel.: +33 (0)1 78 40 80 00

This press release is a translation of the original in English and for information purposes only. In case of discrepancy, the English language version shall prevail.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01