Infranode med første investering i fiber

Infranode har inngått et langsiktig partnerskap med det offentlig eide kraftselskapet Tafjord Kraft AS – kjøper en betydelig eierandel i fiberleverandøren Tafjord Connect.

Infrastrukturselskapet Infranode kjøper en eierandel på 49 prosent i Tafjord Connect, som er den største leverandøren av fiber og relaterte tjenester i Møre og Romsdal. Tafjord Connect eies av det offentlig eide kraftselskapet Tafjord Kraft og Nordvest Nett. Nå kommer Infranode inn som en langsiktig partner.

– I dagens digitale samfunn har fibernett blitt samfunnskritisk infrastruktur, på samme måte som tilgang på vann og strøm. Denne investeringer er dermed i tråd med vår strategi om å være en langsiktig og ansvarsfull partner for offentlig sektor. Nå ser vi frem til å samarbeide med Tafjord Kraft om å tilrettelegge for gode fiberløsninger i Møre og Romsdal, sier Erik Botnevik, Norgessjef i Infranode.

I Møre og Romsdal er Tafjord Connect den største leverandøren innen fiber med over 25 000 kunder. Selskapet både bygger fiberinfrastruktur og leverer tjenester for sine kunder. Med denne transaksjonen forblir Tafjord Kraft majoritetseier i Tafjord Connect, mens Infranode får en betydelig minoritetsposisjon på 49 prosent.

Ser store muligheter

Norge har et relativt modent fibermarked. 66 prosent av alle faste bredbåndabonnementer i privatmarkedet er over fiber, mens under 5 prosent er over kobbernettet. Det er spesielt investeringer de siste tre årene som har gitt rekordstor fibervekst i Norge. 

– I Infranode ser vi store muligheter i nordisk fiberinfrastruktur, og i Norge spesielt. Vi er imponert over måten Tafjord Connect har investert i fiberinfrastruktur og tatt en ledende rolle lokalt. Vi takker for tilliten og ser frem til å være en ansvarsfull partner som kan bidra med kompetanse og kapital til å investere ytterligere, sier Philip Ajina, en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CIO.

Om Tafjord Connect

Tafjord Connect er den største leverandøren av fiber og relaterte tjenester i Møre og Romsdal med over 25 000 kunder. Selskapet ble etablert etter en fusjon mellom Tafjord Kraft AS sin telekomavdeling og Nordvest Nett AS sin fibervirksomhet i oktober 2019. Tafjord Kraft AS eier 80 prosent av selskapet mens Nordvest Nett AS eier 20 prosent.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01