Infranode og DIF kjøper sosial infrastrukturportefølje av Scandinavian Property Group (SPG)

Infranode og DIF er glade for å kunngjøre at de har kjøpt en portefølje av helse-, omsorgs- og skole-fasiliteter av Scandinavian Property Group (SPG).

Porteføljen består av fire rehabiliteringssentre, 41 omsorgshjem og syv barnehager. Disse ligger i all hovedsak i og rundt Oslo. Tilbudene i byggene drives av anerkjente og dyktige private helsetilbydere, som har leverandøravtaler med norske kommuner og de regionale helseforetakene.

– Etter investeringen i Akershus Energi Varme og Oslofjord Varme, er vi glade for å ha gjennomført vår tredje investering i Norge på ett år. Dette er også den første investeringen vi gjør innen sosial infrastruktur, sier Philip Ajina, som er medgrunnlegger og partner i Infranode.

Prosjektet eies 60 prosent av Infranode og 40 prosent av DIF. Som langsiktige eiere vil de tilby offentlig sektor og norske innbyggere fasiliteter med høy kvalitet, i samarbeid med leverandørene av private helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil det være fokus på å øke størrelsen på porteføljen gjennom investeringer og oppkjøp.

– DIF er entusiastiske over å gå inn i det voksende private helse- og omsorgsmarkedet. Vi har etablert et sterkt partnerskap med Infranode og ser frem til å bygge videre på denne plattformen, sier Willem Jansonius, partner i DIF.

SPG har vært en pionér i det norske private helse- og omsorgsmarkedet og vil fremover fokusere på å utvikle nye konsepter rundt det voksende behovet for eldreboliger.

– Vi tror bestemt at Infranode og DIF vil være den beste eieren av denne porteføljen for fremtiden, sier Knut Holte, som er managing partner i SPG.

– Vi vil også bistå dem med å bygge plattformen videre, avslutter han.

 

For ytterligere informasjon kan disse kontaktes:

Philip Ajina, Medgrunnlegger og partner, Infranode
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

Erik Botnevik, Norgesansvarlig, Infranode
erik.botnevik@infranode.se
+47 91 55 50 58

Willem Jansonius, Partner, DIF
w.jansonius@dif.eu
+31 20 210 47 71

Knut Holte, Managing Partner, Scandinavian Property Group AS
knut.holte@spg.no
+47 9 131 37 27

 

Om Infranode
Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor i Norden, innenfor områdene energi, transport, telekommunikasjon og sosial infrastruktur. Infranode-teamet består av ti investeringsrådgivere og har kontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo. Selskapet har rundt 450 millioner euro under forvaltning.

Investorene består av pensjons- og forsikringsinstitusjoner, som 4. AP-fond, Folksam, KPA Pensjon, LähiTapiola, European Investment Bank og IMAS Foundation. Infranode er tilknyttet Areim, en nordisk forvalter og rådgiver innen eiendom.

Om DIF
DIF er et uavhengig fondforvalterselskap som er spesialisert på infrastruktur, og som forvalter rundt 5,1 milliarder euro på tvers av syv investeringsfond og en rekke andre investeringer i sammen med andre eiere. DIF har kontorer i Amsterdam, Frankfurt, London, Paris, Luxembourg, Madrid, Toronto og Sydney.

DIF investerer i det globale infrastrukturmarkedet gjennom to differensierte og komplementære strategier. DIF Infrastruktur V sikter inn mot PPP / PFI / P3, regulert infrastruktur og fornybare energiprosjekter. DIF CIF I investerer i små til mellomstor infrastruktur innen energi-, transport- og telekomsektoren med stabile og forutsigbare kontantstrømmer på mellomlang sikt. Begge strategiene retter seg mot greenfield og brownfield investeringer i Europa, Nord-Amerika og Austral-Asia.

Om SPG
Scandinavian Property Group AS (SPG) er et eiendomsfirma grunnlagt i 2004, med fokus på det skandinaviske eiendomsmarkedet. Selskapet har kontorer både i Oslo og Stockholm. Organisasjonen består av 15 ansatte som sammen har bred og lang erfaring innen transaksjon, eiendomsutvikling, prosjektledelse, økonomi og boligproduksjon.

SPG opererer innen tre industrielle fokusområder i det skandinaviske eiendomsmarkedet; helse og omsorg, boligutvikling og prosjektutvikling av kontorbygg. SPG har siden etableringen i 2004 gjennomført transaksjoner for over 5 milliarder euro. De har i dag portefølje på over 1,2 milliarder euro under forvaltning/utvikling.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01