Infranode og Lyse kjøper fiberselskapet Sandefjord Bredbånd

Infranode og Lyse kjøper fiberselskapet Sandefjord Bredbånd

Infranode og det norske telekomkonsernet Lyse har inngått avtale om å kjøpe 100% av aksjene i Sandefjord Bredbånd for en selskapsverdi på 1 012 millioner kroner. Lyse kjøper 10% av aksjene og Infranode 90%. Selger er Sandefjord kommune.

Sandefjord Bredbånd har rundt 17 000 kunder og er den ledende fiberaktøren i området, med videre investeringsplaner for de neste fem årene. Selskapet ble etablert av kommunen i 2004 og har stadig utvidet fibernettverket siden den gang. Selskapets fibernett dekker nesten samtlige husholdninger og bedrifter i tidligere Sandefjord kommune (før kommunesammenslåing i 2017).

«Denne investeringen gjør det mulig for oss å sikre fortsatt leveranse av våre bredbånds og underholdningsprodukter til kundene. Vi skal fortsatt bygge ut og oppdatere viktig digital infrastruktur i Sandefjord og fortsette å gi de beste kundeopplevelsene.»

Sier konserndirektør tele i Lyse, Eirik Børve Monsen.

Sandefjord Bredbånd vil fortsette å levere bredbånd- og underholdningstjenester fra Lyse-eide Altibox, som sikrer kontinuitet og stabilitet for kundene. Sandefjord Bredbånd-organisasjonen vil forbli lokalt og fortsette å supportere de lokale kundene.

Salget av fibervirksomheten frigjør kapital til å realisere andre behov for ønsket vekst og utvikling i kommunen. Midlene fra salget vil bli plassert i et fond hvor deler av den årlige avkastningen vil bli brukt på viktige innvesteringer i årene fremover. Det opplyser ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune.

«Vi er fornøyde med å ha kommet frem til en avtale med Infranode og Lyse som sikrer de ansatte, kundene og kommunen på en tilfredsstillende måte. Inntektene av salget skal forvaltes med en langsiktig horisont og bidra til at viktige innvesteringer fremover blir gjennomført.«

Sier Gleditsch

Dette er et langsiktig strategisk samarbeid hvor vi drar nytte av vår tunge erfaring med investeringer i nordisk infrastruktur. Vi ser fram til å ta over etter kommunen som en langsiktig og ansvarlig eier av Sandejord Bredbånd.

Sier Erik Botnevik, partner og Norgessjef for Infranode

Sandefjord Kommune har engasjert Skandinaviska Enskilda Banken AB som sin finansielle rådgiver og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som sin juridiske rådgiver.

Om Lyse

Lyse er et norsk energi- og telekomkonsern. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom et landsomfattende partnerskap leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og vi bygger Norges tredje 5G mobilnett. Telekomtjenestene leveres gjennom de nasjonale produktmerkevarene Altibox, Ice og NiceMobil.

Om Sandefjord Bredbånd

Sandefjord Bredbånd er et norsk fiberselskap lokalisert i Sandefjord. Selskapet tilbyr internett, TV og andre tjenester gjennom innholdsleverandøren Altibox og har i flere år på rad scoret i toppen av Altibox sin kundeserviceundersøkelse. Som den største leverandøren i Sandefjord kommune har selskapet en imponerende kundebase bestående av rundt 17,000 kunder fordelt på husstander, borettslag og bedrifter.

Kontaktinformasjon

Infranode

Cornelia Böttiger
Kommunikasjonssjef
+46 (0) 735 15 41 06
cornelia.bottiger@infranode.se

Lyse

Andreas Veggeland
Kommunikasjonssjef tele
+47 982 96 708
andreas.veggeland@lyse.no

The transaction was closed on may 29th, 2024

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01