Infranode ønsker Krister Skålberg og Ulrika Jardfelt velkommen som nye seniorrådgivere

Infranode ønsker Krister Skålberg og Ulrika Jardfelt velkommen som nye seniorrådgivere

Infranode har utnevnt to nye seniorrådgivere, Krister Skålberg og Ulrika Jardfelt, for å bidra med verdifull kunnskap og bransjeerfaring i Infranodes nåværende og fremtidige investeringer. Infranode har et sterkt nettverk av fremstående eksperter med omfattende erfaring fra ledende roller innen både offentlige og private infrastrukturselskap.

Ulrika Jardfelt

Ulrika har lang og omfattende erfaring fra energi- og eiendomsbransjen på både svensk og europeisk nivå. Hun var nylig leder for Vattenfalls forretningsområde Varme i Europa. Ulrika har også erfaring fra roller som leder for distribusjon av fjernvarme hos E.ON, administrerende direktør for Svensk Fjärrvärme (nå en del av Energiföretagen Sverige) og som sekretær med ansvar for energi- og klimaspørsmål ved regjeringskontorene, Nærings- og innovasjonsdepartementet.

For øyeblikket har Infranode 6 investeringer innen fjernvarme fordelt på sine to fond. Som seniorrådgiver vil Ulrika jobbe tett med Infranodes Asset Management team. Hun vil være styremedlem i Hafslund Oslo Celsio på vegne av Infranode, og vil også støtte investeringsteamet i deres arbeid med å finne nye investeringsmuligheter i Norden.

Vi er glade for å ha Ulrika med på laget, og jeg ser frem til å samarbeide med henne i styret for Hafslund Oslo Celsio, der hennes erfaring vil være av stor verdi, sier Erik Botnevik, Norges-ansvarlig.

Krister Skålberg

Krister er en uavhengig konsulent med omfattende erfaring fra teknologi-, medie- og telekommunikasjonssektoren (TMT). Han har tilbrakt hele karrieren sin i lederstillinger for børsnoterte selskaper og i konsulentroller innen områdene transaksjonsrådgivning og ledelseskonsultasjon. De siste fem årene har Krister bygget opp et teknologiteam innenfor EYs strategi- og transaksjonsavdeling i Norden. Han har ledet flere oppdrag innen strategiske og operative områder, som IT/teknologisk due diligence og kommersiell due diligence. 

Krister har en lang karriere med mange roller innenfor den nordiske digitale infrastrukturen, og som seniorrådgiver vil han bringe med seg praktisk ledelseserfaring, forretningsforståelse og inngående kunnskap til Infranode-teamet. 

Vi er veldig glade for å ønske Krister velkommen til teamet når vi øker vår tilstedeværelse innen nordisk digital infrastruktur. Krister vil primært fungere som styremedlem og rådgiver i våre eksisterende porteføljeselskap innenfor digital infrastruktur, men også støtte evalueringen av potensielle nye investeringsmuligheter, sier Martin Ekström, Head of Asset Management. 

Infranode

Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,8 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA. 

Kontaktperson for media

Cornelia Böttiger
Communications Manager på Infranode
+46 735154106 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01