Infrastrukturfondet Infranode har ansatt Erik Botnevik som leder for den norske virksomheten og nordisk ansvarlig for telekom

Erik Botnevik kommer fra SEB Corporate Finance i Oslo hvor han var nordisk ansvarlig for telekom og i tillegg dekket norsk infrastruktur. Han har totalt over 15 års transaksjon- og forretningsutviklingserfaring inkludert lederroller i Telenor-konsernet med blant annet ansvar for konsernets investering og portefølje-strategi. Erik Botnevik har over 10 års erfaring som rådgiver på norske transaksjoner innen telekom, energi og infrastruktur for ledende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB.

Infranode eier i dag 33% av Akershus Energi Varme, og ser et betydelig potensial for ytterligere investeringer i norsk infrastruktur. I Infranode vil Botnevik jobbe med å investere i transport, energi, telekom og sosial infrastruktur – primært i samarbeid med norske kommuner, annen offentlig sektor og norske bedrifter.

“Vi er glad for å få Erik på Infranode-teamet. Dette forsterker ytterligere vårt fokus på Norge som et av våre hjemmemarkeder. Infranode har så langt investert i et selskap i Norge, og vi jobber aktivt med en rekke nye investeringer – tidspunktet for en lokal ansettelse er derfor godt” sier Philip Ajina, Co-founding partner i Infranode.

I tillegg til fokus på Norge, vil Botnevik bidra til å styrke Infranodes nordiske fokus på telekom-relatert infrastruktur. I hele regionen er det i dag et betydelig investeringsbehov i høyhastighets bredbånd. Infranode vil som en potensiell kapitalpartner til kommuner og telekom-operatører jobbe aktivt for ytterligere bredbåndsinvesteringer.

Botnevik har en B.Sc fra London School of Economics og en M.Sc fra Cass Business School. Han er norsk statsborger og er basert i Oslo-regionen.

Om infranode

Infranode investerer med en langsiktig 25-års investeringshorisont i samfunnskritisk nordisk infrastruktur innen energi, transport, telekom og sosial infrastruktur. Infranode sine investorer inkluderer pensjonskasser som Fjerde AP Fond, Folksam, KPA Pension, finske LähiTapiola, EIB og IMAS Fondation.

Infranode er en fleksibel investor som kan vurdere eierskap fra 10% til 100% gjerne i partnerskap med det offentlige eller private bedrifter. I tillegg til tradisjonelt eierskap vil Infranode også kunne vurdere tidsbegrenset eierskap gjennom for eksempel en konsesjon eller gjenkjøpsavtale. Infranode investerer i både eksisterende infrastruktur og i nybygningsprosjekter. Felles for alle investeringene er et langsiktig eierskap over 25 år og fokus på bærekraft i alle trinn i vår investeringsprosess. Infranode teamet består av infrastruktureksperter med 150 års lokal og internasjonal erfaring fra å investere i, administrere og forvalte infrastruktur. Infranode ble starter i samarbeid med Areim, en nordisk eiendomsforvalter og rådgiver.

For mer informasjon, vennligst besøk www.infranode.se eller kontakt:

Philip Ajina, Founding Partner

philip(at)infranode.se

+46 70 755 9978

Christian Doglia, Founding Partner

christian(at)infranode.se

+46 73 320 7487

Erik Botnevik, Director

erik.botnevik(at)infranode.se

+47 91 55 50 58

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01