Investeringer for bedre infrastruktur

Vi styrker dagens og morgendagens samfunn

Untitled-2

En nordisk operatør med lokal forankring og nordisk fokus

Medeier i en av de største kommunalteide integrerte energiselskapene i Finland

Loiste distribuerer strøm i Nord-Østerbotten og Kainuu-regionene, leverer fjernvarme i byen Kajaani, selger strøm til kunder i hele Finland og har en portefølje med fornybar kraftproduksjon

Les mer

Investering i samfunnskritisk nasjonal transportinfrastruktur i Sverige

Langsiktig investering i en av de ledende havnene i Sverige for å muliggjøre bærekraftig, sikker og pålitelig sjøtransport

Les mer

Det grønne energiselskapet i den voksende Skåne-regionen

Vi bidrar til et bærekraftig miljø gjennom Skånska Energis 100% fornybar energi fra sol- og vannkraft

Les mer

Forbedrer fjernvarme i Sverige

Gjennom Vasa Värme produserer vi grønn varme over hele landet

Les mer

Det nye energiselskapet

Vi bidrar til et grønnere samfunn gjennom Alights komplette løsninger for sol og varme

Les mer

Utvikler fornybar varme i Oslo-regionen

Sammen med Akershus fylkeskommune produserer vi bærekraftig oppvarming og kjøling i Oslo-regionen

Les mer

"Med Infranode som partner vil AEV bli styrket økonomisk, og vi vil få en kunnskapsrik og vekstorientert partner"

- Jørn Myhrer, administrerende direktør i Akershus Energi
June 13, 2017