Investments

Hafslund Oslo Celsio er det største
fjernvarmeselskapet i Norge

 

Det største fjernvarmeselskapet i Norge

Hafslund Oslo Celsio er det største fjernvarmeselskapet i Norge. De bygger, eier og driver nettverk for fjernvarme og -kjøling i Oslo. Selskapet leverer ca. 1,9 TWh varme i året til rundt 200 000 husholdninger innenfor konsesjonsområdet. Dette utgjør en andel på ca. 35 % av det nasjonale fjernvarmemarkedet. Celsio har også en 100 %-andel i Hafslund Fiber, et selskap som designer og bygger et nettverk av mørk fiber som dekker alle forretningsområder i Oslo.

På Celsios energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud utvikler selskapet en løsning for karbonfangst og -lagring (CCS). Målet er at de her skal fange ca. 400 kilotonn CO2 per år. Dette er et flaggskipprosjekt for avfallsforbrenning lokalt og en viktig komponent for å nå klimamålene for både Oslo og hele Norge. Takket være den store positive klimapåvirkningen fikk prosjektet betydelig støtte fra den norske staten og Oslo kommune, og selskapet kommer til å bruke det statsfinansierte prosjektet Northern Lights til transport og lagring av det fangede karbonet.

Hafslund Oslo Celsio eies i fellesskap av et konsortium som består av Infranode, Hafslund Eco og HitecVision.


Investeringsdato: Mai 2022


Land: Norge


Sektor: Fjernvarme