Investments

Loiste – Loiste er et integrert
energiselskap i Finland

 

Loiste er et integrert energiselskap i Finland

Loiste er et integrert energiselskap i Finland. Selskapets primære virksomhet er konsentrert i Kainuu og Nord-Østerbotten, hvor Loiste eier og driver det 6. største elektrisitetsdistribusjonsnettet i Finland etter nettlengde samt sørger for fjernvarme i byen Kajaani. I tillegg eier Loiste den 5. største strømsalgssvirksomheten med ca. 190 000 kunder og har en portefølje på ca. 100 MW fornybar kraftproduksjon.

Infranode eier Loiste sammen med byen Kajaani, Sotkamo kommune og Mirova.

Les mer om Loiste

SDG

Loistes samfunnsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse de utfordringene som er uttrykt som de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er illustrert med de relevante ikonene nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdato: April 2019


Land: Finland


Sektor: Energiselskap