Investeringer

Sola Bredbånd – Fiber leverandør
i Sola kommune

 

Fiber leverandør i Sola kommune

Sola Bredbånnd er den ledende leverandøren av fiber i Sola kommune, like utenfor Stavanger. Selskapet ble startet av Sola kommune i 2003 for å drifte og utvikle fibernettet i kommunen. Selskapets formål er å bygge ut, eie og drifte et nettverk av fiber for bredbåndstjenester til Sola kommune, for innbyggere, lokalt næringsliv og offentlige etater i kommunen.

Fibernettet er det eneste store nettet i kommunen. Nettet har blitt utviklet stegvis fra 2003 og har i dag en total lengde på nesten 600km. Nettet dekker 99% av alle husholdninger i kommunen og mer enn 70% av kommunens husholdninger får fiber fra Sola Bredbånd sitt fibernett.

Fibernettet består av et distribusjons- og transportnett, som gir fiberoperatører (som Lyse, Telia , XFiber med flere) mulighet til å tilkoble lokale sluttkunder på nettet.

Infranode eier 100% av aksjene i Sola Bredbånd. Infranode samarbeider aktivt med selskapet for å levere høyhastighets internett til innbyggerne av Sola.


Investeringsdato: Desember 2022


Land: Norge


Sektor: Fiber