Investments

Tafjord Connect, ledende fiberinfrastrukturselskap
på Nord-Vestlandet

 

Felles eierskap i viktig digital infrastruktur i en av Norges voksende regioner

Tafjord Connect er en fiberinfrastruktur- og tjenesteleverandør i Møre og Romsdal, og dette er Infranodes første investering i fiber. Tafjord Connect er markedsleder i Ålesund som er Norges niende største by. Der har de også sitt hovedkontor.

Selskapet eier 4 100 km optisk fiberinfrastruktur, som tilsvarer distansen fra Ålesund til Paris og tilbake igjen. Fiberinfrastrukturen består av fiber i bakken, kostnadseffektive fiberlinjer i luften og teknisk utstyr.

I juli 2022 hadde Tafjord Connect nærmere 25 000 private kunder og 1 600 bedriftskunder. Per i dag tilbyr selskapet internett og TV samt mobilabonnementer via et partnerskap med Telia. Bedriftskundene får skreddersydde fiber- og telekomløsninger direkte fra Tafjord Connect.

Infranode eier 49 % av Tafjord Connect, mens kraftselskapet Tafjord Kraft er majoritetseier med 51 % av aksjene. Infranode samarbeider aktivt med selskapet på ulike områder og har to plasser i styret samt en observatørplass.


Investeringsdato: juli 2022


Land: Norge


Sektor: Fiber