Investeringer

Yilport Oslo – Infranode investerer i
Norges største containerhavn

 

Vi støtter det grønne skiftet i havnebransjen med elektrifisert drift og et mål om å bli den første fossilfrie havnen i verden

Yilport Oslo (Oslo Havn) driver den største havnen i Norge. Den betjener faktisk 80 % av Oslo-regionen og over halvparten av den totale befolkningen med importerte varer. I 2019 håndterte havnen 250 000 TEU-containere. Yilport Oslo har i dag konsesjon på drift av havnen til 2035 med mulighet til en forlengelse på ytterligere 10 år. Yilport Oslo består av en containerterminal som håndterer all containerfrakt.

Yilport Oslo utmerker seg med moderne infrastruktur og utstyr, høy produktivitet og tjenester av høy kvalitet. Med Yilports fremragende drift og store kunnskap er Yilport Oslo ledende på strømlinjeformede digitaliserte og automatiserte prosesser. Driften av Yilport Oslo er i dag fullt elektrifisert og automatisert. Havnen ligger allerede i forkant i overgangen til økt bærekraft og har et mål om å bli verdens første containerhavn med null utslipp.

Yilport Oslo er deleid av Yilport Holding, en av de raskest voksende internasjonale operatørene av containerterminaler i verden med nærmere 30 havneterminaler i sin globale portefølje. Samarbeidet mellom Infranode og Yilport ble innledet i 2019, da Yilport Gävle (Sverige) realiserte sin kapasitetsøkning med et egenkapitalinnskudd fra Infranode.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Investeringsdato: mai 2021


Land: Norge


Sektor: Transport (havneoperatør)