Investeringer for bedre infrastruktur

Vi styrker dagens og morgendagens samfunn

Untitled-2

En nordisk operatør med lokal forankring og nordisk fokus

Utvikler fornybar varme i Oslo-regionen

Sammen med Akershus fylkeskommune produserer vi bærekraftig oppvarming og kjøling i Oslo-regionen

Les mer

Det nye energiselskapet

Vi bidrar til et grønnere samfunn gjennom Alights komplette løsninger for sol og varme

Les mer

Forbedrer fjernvarme i Sverige

Gjennom Vasa Värme produserer vi grønn varme over hele landet

Les mer

Det grønne energiselskapet i den voksende Skåne-regionen

Vi bidrar til et bærekraftig miljø gjennom Skånska Energis 100% fornybar energi fra sol- og vannkraft

Les mer

Investering i samfunnskritisk nasjonal transportinfrastruktur i Sverige

Langsiktig investering i en av de ledende havnene i Sverige for å muliggjøre bærekraftig, sikker og pålitelig sjøtransport

Les mer

Medeier i en av de største kommunalteide integrerte energiselskapene i Finland

Loiste distribuerer strøm i Nord-Østerbotten og Kainuu-regionene, leverer fjernvarme i byen Kajaani, selger strøm til kunder i hele Finland og har en portefølje med fornybar kraftproduksjon

Les mer

"Med Infranode som partner vil AEV bli styrket økonomisk, og vi vil få en kunnskapsrik og vekstorientert partner"

- Jørn Myhrer, administrerende direktør i Akershus Energi