Langsiktig og sikker kapital

I tillegg til tryggere pensjoner bidrar våre investorer direkte til utviklingen av et mer bærekraftig og sterkere samfunn gjennom våre investeringer

Investorer med samfunnsinteresse

I tillegg til tryggere pensjoner bidrar våre investorer direkte til utviklingen av et mer bærekraftig og sterkt samfunn gjennom våre investeringer. Vi investerer på vegne av millioner av Nordiske pensjonister i infrastruktur som ikke bare bidrar til en tryggere pensjon, men også umiddelbare forbedringer i disse menneskers liv ved å gi tilgang til en bedre samfunnsinfrastruktur allerede i dag. Nedenfor presenterer vi noen av våre investorer.

Folksam er et svensk kunde-eid forsikrings- og pensjonsselskap, der nesten annenhver svenske er forsikret. Folksam forvalter ca SEK 449 milliarder kroner.

Den europeiske investeringsbanken (EIB) er den langsiktige låneinstitusjonen i EU og eies av medlemslandene. EIB investerer kapital fra EFSI (Juncker planen), som har som formål å legge til rette for investeringer på rundt EUR 315 milliarder.

KPA Pension er et svenskt pensjonsfond for kommuner og fylkeskommuner og eies av Folksam og Sveriges Kommuner och landsting (SKL). KPA Pension forvalter ca SEK 200 milliarder kroner.

Fjerde AP-fondet er et svensk stats pensjonsfond som forvalter 350 milliarder kroner SEK.

LähiTapiola er et finsk forsikrings- og pensjonsselskap med sterk regional forankring og rundt ca 10 milliarder euro under forvaltning.

IMAS Foundation er en søsterstiftelse til INGKA Foundation, som er eier av INGKA Group, som igjen eier hoveddelen av IKEAs varehus globalt.

Kyrkans pension er et svensk pensjonsfond som forvalter drøyt 20 milliarder svenske kroner for ansatte og tidligere ansatte i Svenska kyrkan.

Keva er Finlands største pensjonsleverandør og forvalter pensjonen til ansatte i kommunesektoren, staten, kirken og KELA (den finske trygdeetaten). Keva forvalter ca. 56 milliarder euro.

Storebrand er Norges største kapitalforvalter og en ledende aktør på det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. Storebrand forvalter mer enn 962 milliarder norske kroner.

Sikker avkastning for trygge pensjoner

Våre investeringer hjelper våre investorer til å møte sine langsiktige forpliktelser, for eksempel å utbetale pensjon til fremtidige pensjonister. Infrastruktur er svært godt egnet som investering for pensjonsfond og andre institusjonelle investorer, takket være sin lange levetid, risikodiversifisering fra børsnoterte aksjer og obligasjoner, og ofte forutsigbar avkastning.

"Infrastruktur er en aktivaklasse som har lav korrelasjon med andre aktiva, og det bidrar til en mer effektiv portefølje med tanke på risikospredningen. Samtidig har Infranode en lav økonomisk risiko fordi infrastrukturaktiva ofte involverer forutsigbare kontantstrømmer. Sist, men ikke minst har Infranode en svært god bærekraftfilosofi som er en integrert del av hele investerings- og eierskapsfasen."

- Carl Cederberg, adm.dir. Kyrkans pension (januar 2021)

"Vi er veldig glade for å investere i Infranode fordi det gir oss mulighet til å øke vår eksponering mot infrastruktur. Vi engasjerer oss i infrastrukturinvesteringer for å sikre fortsatt god avkastning til våre kunder. Det føles spesielt godt å samarbeide med andre langsiktige og respekterte medinvestorer "

- Jens Henriksson, konsernsjef i Folksam (Februar 2017)


"Det er et betydelig behov for investering i det nordiske infrastrukturmarkedet, samtidig som finansieringsmulighetene er begrensede."

Jan Vapaavuori, EIBs visepresident (Februar 2017)


"Vi tror at infrastrukturinvesteringer er, i tillegg til å generere en stabil langsiktig avkastning, en viktig måte å spille en aktiv og ansvarlig rolle i å forbedre samfunnet."

Petter Odhnoff, Chief Investment Officer ved IMAS Foundation (Februar 2017)

Investeringer for morgendagen