Steinar Bysveen er ny seniorrådgiver i Infranode 

Infranode vokser i Norge og har knyttet til seg Steinar Bysveen som ny seniorrådgiver. 

It was recently announced that Infranode is entering a joint venture to acquire Fortum Oslo Varme. The  Nylig ble det kjent at Infranode kjøper seg inn i Fortum Oslo Varme. Nå fortsetter infrastrukturfondet satsingen i Norge og har knyttet til seg Steinar Bysveen som ny seniorrådgiver. Bysveen har de siste ti årene hatt flere ledende stillinger i Statkraft, sist som konserndirektør for vind- og solkraft i Europa. Før det var han administrerende direktør i Energi Norge. 

“The need for long-term investments in renewable energy and green infrastructure is greater than ever, s – Behovet for langsiktige investeringer innen fornybar energi og grønn infrastruktur er større enn noen gang, så for meg er dette en utrolig motiverende jobb. I Infranode kan jeg bruke min kompetanse innen ledelse og selskapsstyring til å bygge sterkere og mer bærekraftige samfunn, sier Steinar Bysveen. 

 Infranode har en lang investeringshorisont på 25 år og investerer primært i bærekraftig og fremtidsrettet samfunnsinfrastruktur i Norden. Det er særlig innen energi og grønn infrastruktur at Bysveen skal bidra med ekspertise. 

“We have been looking for a senior advisor in Norway who can strengthen us in renewable energy and  – Vi har lett lenge etter en seniorrådgiver i Norge som kan styrke oss innen fornybar energi og grønn infrastruktur. Steinar tilfører oss stor faglig tyngde og verdifull kompetanse fra kraftsektoren. Jeg er sikker på at han vil passe godt inn i Infranode, sier Erik Botnevik, landsjef for Norge i Infranode. 

For ytterligere kommentarer: 

Erik Botnevik 

Email: erik.botnevik@infranode.no 

Phone: +47 91 55 50 58 

Om Infranode 

 Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesielt fokus på de nordiske landene. Infranode investerer i energi, energidistribusjon, fornybar energi, digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki, København og Oslo, og et sterkt team innen infrastrukturinvesteringer med omfattende lokal og internasjonal erfaring. Infranode har om lag 1,7 milliarder euro i kommittert kapital fra langsiktige, institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente pensjonsfondene i Norden. Blant investorene er Storebrand, Folksam, det svenske kommunale pensjonsfondet KPA Pension og det finske offentlig sektor pensjonsfondet KEVA. I Norge har Infranode eierandeler i Akershus Energi Varme, Oslofjord Varme, Velfra og Yilport Oslo samt annonsert investering i Fortum Oslo Varme. . 

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01