Skape langsiktig verdi

Foreta viktige investeringer i infrastruktur som støtter samfunnet nå og i fremtiden

Vi forbinder Norden

I Norden finnes det et betydelig og langsiktig investeringsbehov for infrastruktur som forventes å overstige 600 milliarder euro de neste ti årene. Norge har et stort, udekket behov for investeringer i infrastruktur, knyttet til energi, transport, vann og avløp. I kraftsektoren alene er det samlede investeringsbehovet frem mot 2020 anslagsvis 150 – 200 milliarder kroner i følge Energi Norge. Vi tror at en del av løsningen er å la lokale og troverdige investorer delta i investeringer i eksisterende og ny samfunnsinfrastruktur ved å tilby langsiktige, levedyktige og bærekraftige samarbeid.

Ansvarlige investeringer - vår unike modell

Investering i infrastruktur skiller seg fra andre investeringsformer. Det er basen for hele samfunnet og alle som inngår i det. Infranode har utviklet en modell for infrastrukturinvestering som garanterer forbedringer og økt verdi på lang sikt for alle intressenter.

Ansvarlige investeringer - vår unike modell

Investering i infrastruktur skiller seg fra andre investeringsformer. Det er basen for hele samfunnet og alle som inngår i det. Infranode har utviklet en modell for infrastrukturinvestering som garanterer forbedringer og økt verdi på lang sikt for alle intressenter.

En fleksibel investor

Interessert i eierskap fra 10% opptil 100% i både eksisterende eiendeler og utbyggingsprosjekt 

Interesse og kapasitet til å investere ytterligere kapital under vårt eierskap

Felles eierskap

Strategi fokusert på partnerskap med kommuner og andre offentlige aktører samt større private bedrifter

Erfaring med å være partner med offentlige aktører (vi eier for eksempel 33% av et fylkeskommunalt energiselskap i Akershus)

Langsiktighet

Langsiktig eier - 25 år

Ingen insentiver for eller interesser i å selge

Trygge investorer

Investering av kapital fra KPA Pensjon (kommunens og fylkeskommunens egne pensjonspenger), et statlig fond, Folksam og EIB

Fokus på stabil og rimelig direkteavkastning

Erfaring og kompetanse

Vi har drift og transaksjonserfaring fra ledende infrastrukturselskap - dette kan være et verdifullt supplement for ansatte og andre eiere

Bærekraft

Et egenutviklet verktøy som gjør bærekraft til en naturlig del av vår analyse av en mulig investering og vårt aktive eierskap, innenfor miljø, etikk og selskapsstyring

Åpne for å inngå avtaler rundt begrensninger av brukeravgifter 

Medlem av flere organisasjoner som arbeider for bærekraftige investeringer, som PRI, SWESIF og LTIIIA.

Vi skaper felles verdier

Infranode frigir skjulte verdier, ressurser og plass i investeringsbudsjett. Vi tilfører kunnskap og deler både risiko og verdier med offentlig sektor

Offentlig sektor

Offentlig sektor

 • Frigjør skjulte verdier som kan brukes til nye investeringer

 • Bidra til å akselerere investeringer i ny infrastruktur

 • Bidra till langsiktig kommunalt (del)eierskap

 • En kunnskapsrik partner med et livssyklusperspektiv

 • En mulig tilretelegger for kombinasjon av infrastruktur og eiendom

Medborgare

Medborgare

 • Välfungerade infrastruktur underlättar vardagen
 • Skapar sysselsättning
 • Bidrar till ett grönare samhälle
 • Prisvärd infrastruktur

Private aktører

Private aktører

 • Frigjøre kapital for kjernevirksomheten

 • Egenkapital partner for nye investeringer

 • En løsningsorientert og kunnskapsrik partner

 • Erfaring med å jobbe i grensesnittet mellom det offentlig og private 

Investorer

Investorer

 • Stabil langsiktig avkastning - sikre pensjoner for fremtiden

 • Mulighet til å møte sine langsiktige forpliktelser

 • Risikodiversifisering

 • Mulighet for å bidra til et mer bærekraftig og sterkere samfunn

Bærekraft er en del av vår kjernestrategi

ESG i investeringsfasen

Full gjennomgang gjennom spesielt rettet due diligence etterfulgt av integrering av identifiserte ESG-faktorer i det generelle investeringsanalyse- og forbedringstiltakene i den langsiktige forretningsplanen.

ESG under vårt eierskap

Høyt engasjement der vi som aksjonærer, både fra majoritet og minoritetsposisjoner tar ansvar for ESG-faktorene i vår forretningsplan som skal gjennomføres i samarbeid med andre eiere og ledere slik at vi kontinuerlig forbedrer bærekraften til den underliggende investeringen.

Samarbeid innen ESG

Infranode er medlem av flere organisasjoner som jobber sammen for bærekraftige investeringer, som PRI, SWESIF og LTIIIA.

Vi har utviklet vårt eget verktøy som gjør bærekraft en naturlig del av vår samlede analyse av en mulig investering. Vårt utgangspunkt er enkelt og klart; Det er ikke mulig å skille bærekraftutfordringer fra den generelle økonomiske analysen av risiko og avkastning. En ellers tilsynelatende attraktiv mulig investering er ikke attraktiv for oss hvis det er bærekraftrisikoer som ikke er identifisert og styrt riktig.

Vi investerer i infrastruktur i Norden

En kommunal, regional og nasjonal partner

1

Transport

2

Energi

4

Digital infrastruktur

3

Sosial infrastruktur

Vår strategi skaper umiddelbare og langsiktig bærekraftige verdier for det offentlige samfunn, dets innbyggere og fremtidige pensjonister.