Ved din side i det lange løp

Vi jobber for en bedre infrastruktur i dag og for fremtidige generasjoner

Vårt team

Infranode er et team av infrastruktureksperter med 200 års lokal og internasjonal erfaring fra å investere i, administrere og forvalte infrastruktur. Vi har også stor erfaring med å inngå langsiktige samarbeid, samt eie sammen med både offentlige og private aktører i infrastruktursektoren.

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi er Director og Nordic Utilities Lead for Infranodes virksomhet i Finland. Han har åtte års erfaring med investeringer i infrastruktur knyttet til kraft og offentlige tjenester, sosial infrastruktur og offentlig-private partnerskap.

Aleksi har vært involvert i flere høyprofilerte transaksjoner på det regulerte markedet for offentlige tjenester i Norden – både på kjøpssiden og på salgssiden – med en total transaksjonsverdi på over EUR 10,0 milliarder.

Hos Infranode har Aleksi fokusert på transaksjoner i Finland og Sverige. Aleksi er medlem av styret i Loiste og Loiste Holding, og han er styreleder for Varmalämmitys.

Før han ble ansatt i Infranode, var Aleksi strategisjef hos Fortum Distribution i Sverige (nå Ellevio). Der hadde han ansvaret for fusjoner og oppkjøp (M&A) samt strategiutvikling, og han var dypt involvert i desinvesteringen av Fortum Distribution-divisjonen. Før han ble strategisjef, ledet Aleksi teamet som hadde ansvar for langsiktig forvaltning av Fortum Distributions samlede ressurser i Finland, Norge og Sverige.

Aleksi startet karrieren hos Icecapital, en nordisk investeringsbank. Han var ansatt ved Helsingfors-kontoret og jobbet med M&A og finansrådgivning med fokus på kraft og offentlige tjenester. Oppdragene omfattet både selskaper i energisektoren og internasjonale infrastrukturinvestorer. Han jobbet med et bredt spekter av energiressurser, blant annet regulert strøm- og gassdistribusjon, varme, vannkraft, LNG, vindkraft og andre fornybare energikilder.

Aleksi har en M.Sc.-grad i økonomi og en sivilingeniøreksamen med fokus på energiteknologi, begge fra Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har finsk morsmål og snakker flytende engelsk og svensk.

Ann Halvarsson

Financial Controller
ann.halvarsson(at)infranode.se
+46 70 914 64 35

Ann har ti års erfaring innen økonomi og regnskap. Før hun begynte hos Infranode, arbeidet hun som Controller i Unibail-Rodamco-Westfield, et internasjonalt eiendomsselskap med fokus på investeringer i kommersielle eiendommer.

Der hadde hun ansvar for å utarbeide budsjetter og prognoser samt oppfølging av serviceavgifter og kapitalutgifter for selskapets kjøpesentre i Norden. Tidligere arbeidet hun i KPMG som regnskapskonsulent.

Ann startet sin yrkeskarriere som økonomiassistent i mySafety AB, en ledende internasjonal bedriftsgruppe innen daglig sikkerhet og forsikringstjenester.
Ann har en siviløkonomeksamen fra Stockholms universitet. Ann har thailandsk som morsmål og snakker svensk og engelsk flytende.

Carl Johansson

Investment Associate
carl.johansson(at)infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl er Investment Associate i Infranodes investeringsteam. Før han begynte hos Infranode, arbeidet Carl i Newsec Infra, der han deltok i flere M&A- og prosjektfinansieringstransaksjoner innen fornybar energi, primært storskala landbasert vindkraft, i Norden.

Etter sin eksamen i 2017 begynte Carl i PwCs avdeling for corporate finance-rådgivning innen infrastruktur, og i studietiden arbeidet han som analytiker i Infranode og gjennomførte et internship hos en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en mastergrad i regnskap og finansiering fra Handelshögskolan i Stockholm og en kandidateksamen i økonomi fra Lunds universitet. I studiene inngikk en utvekslingstermin ved St. Gallens universitet i Sveits. Han har svensk som morsmål og snakker engelsk flytende.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Infranode-Carl-Emil-Lindholm.jpg

Carl-Emil Lindholm

Director
Country Lead Sweden
carl-emil.lindholm(at)infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil er Infranodes direktør og landsjef for Sverige. Han har sju års erfaring med investeringer i infrastruktur. Siden han ble ansatt i Infranode, har han vært involvert i flere transaksjoner på infrastrukturfeltet, både i Norden og i Storbritannia.

Han var prosjektleder for investeringen i Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS og den første samt etterfølgende investeringen i Eneo Navitas.

Sammen med Christian Doglia håndterte han en transaksjon til en verdi av GBP 240 millioner for den Vattenfall-eide havvindparken Ormonde på vegne av AMF, i tillegg til å være AMFs rådgiver i reguleringsspørsmål og kommersielle spørsmål knyttet til den GBP 300 millioner store investeringen i Green Investment Banks havvindfond.

Carl-Emil er medlem av styret i Akershus Energi Varme AS, Omsorgsbolig Holding AS, Eneo Navitas AB og Infranode Energi AB (Infranodes holdingselskap for Skånska Energi).
Carl-Emils transaksjonsarbeid har hovedsakelig fokusert på Sverige.

Før han ble ansatt i Infranode, jobbet han i avdelingen for fusjoner og oppkjøp (M&A) i det statseide svenske energiselskapet Vattenfall. Han begynte i Vattenfall som nyutdannet og jobbet i divisjonen for resursoptimalisering og trading i Stockholm samt i produksjonsdivisjonen i Berlin, før han ble overført til M&A-avdelingen i Stockholm. Hos Vattenfall jobbet han med både oppkjøp og desinvestering innen distribusjon, varme, vannkraft, landbasert vindkraft og havbasert vindkraft.

Carl-Emil har sin utdanning fra Stockholm School of Economics. Han har en M.Sc.-grad i finans og en B.Sc.-grad i finans, regnskap og finansforvaltning, inkludert ett semesters utveksling ved Macquarie University i Sydney i Australia. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.

Christian Doglia

Founding Partner
christian(at)infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CEO. Han inngår i ledelsen og er involvert i alle aspekter ved Infranodes virksomhet, fra kapitalinnhenting via oppretting og gjennomføring av avtaler til kapitalforvaltning.

Han har 17 års erfaring fra infrastruktursektoren og til sammen 20 års internasjonal erfaring med kredittstrukturering, foretaksfinansiering og forretningsutvikling i flere europeiske jurisdiksjoner.

Christian er styremedlem i Infranode, Yilport Sweden og Eneo Solutions. I tillegg er han observatør i Vasa Värmes styre.
Før han var med på å starte Infranode, var Christian seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit). Der jobbet han med opprettingen av et eksportrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Han har dessuten vært ansvarlig for bedriftsutvikling og juridiske spørsmål hos IBS, det svenske internasjonale programvareselskapet.

I 2009 og 2010, før han flyttet til Sverige, var Christian med på å grunnlegge Arcadium Infrastructure, et initiativ med mål om å starte et langsiktig kredittfond for infrastruktur på 2 milliarder euro.

Fra 2001 til 2009 jobbet Christian i London. Der ledet han teamet for europeisk infrastruktur i FSA, et såkalt monoline-selskap innen kredittforsikring, og arbeidet med mange banebrytende finansieringsstrukturer for infrastruktur og kommunal sektor. I tillegg til å lede FSAs virksomhet i Italia jobbet han med prosjektfinansiering i flere europeiske land, blant annet Storbritannia, Frankrike, Spania og Norden.

Han begynte karrieren som kundeansvarlig ved London-kontoret til divisjonen for global finansiell risiko hos Willis Ltd. Der var han primært ansvarlig for å forvalte en portefølje bestående av forsikrings- og gjenforsikringsløsninger spesielt rettet mot italienske banker.

Han er utdannet ved Universitá Bocconi i Milano, der han fullførte en grad i finansmarkeder og -institusjoner. Senere studerte han ved Erasmus-universitetet i Rotterdam og London Business School. Han har italiensk morsmål, snakker flytende engelsk og slovensk og har gode kunnskaper i svensk og fransk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2018/02/Erik-Botnevik-2.jpg

Erik Botnevik

Director
Country Lead Norway
Sector Head Digital Infra
erik.botnevik(at)infranode.se
+47 915 55 058

Erik ble ansatt i Infranode i januar 2018. Han er direktør og landsjef for Norge og har ansvaret for sektoren digital infrastruktur. Han har over 19 års erfaring med transaksjons- og forretningsutvikling.

Erfaringen omfatter lederstillinger i Telenor-konsernet, der han hadde ansvaret for konsernets globale team for investeringsstrategi og porteføljeutvikling. Erik Botnevik har over ti års erfaring som rådgiver for ledende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB når det gjelder norske transaksjoner innen telekom, energi og infrastruktur. Hos SEB Corporate Finance i Oslo var han ansvarlig for rådgivning innen nordisk telekom og dekket norsk infrastruktur.

Erik Botnevik har en B.Sc.-grad fra London School of Economics og en M.Sc.-grad fra Cass Business School. Han er norsk statsborger og er basert i Oslo.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2017/11/Erika-Åslin.jpg

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erika har over 20 års erfaring med økonomi og regnskap. I 2019 ble hun ansatt som CFO i Infranode. Erika begynte yrkeskarrieren som statsautorisert revisor i London og har siden skaffet seg erfaring med foretaksfinansiering, regnskapsrapportering, foretaksstyring, risikostyring, skatt og juridisk strukturering.

Før hun begynte i Infranode, hadde Erika ledende stillinger innen investeringsbankvirksomhet, eiendomsinvestering og europeisk kredittstrukturering.

Fra 2007 til 2013 jobbet Erika som senior økonomikonsulent hos J.P. Morgan i Sverige. Hun var med på å etablere investeringsbankens filial i Stockholm og hadde ansvar for regnskapsrapportering, HR, IT og foretaksstyring.

Erika har tidligere jobbet som CFO i Storskogen, et svensk investeringsselskap, og som økonomidirektør i Pelican Selfstorage, et nordisk eiendomsinvesteringsselskap som eies av Washington State Investment Board. Før hun vendte tilbake til Sverige, var hun sjef for økonomi og regnskap i MV Credit, en europeisk kredittspesialist med hovedkontor i London. Der hadde hun det overordnede ansvaret for økonomiavdelingen.

Erika ble statsautorisert revisor i 2002 og har en BSc Honours-grad i regnskap fra Oxford Brookes. Hun har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Evelina-Radgren_2.jpg

Evelina Radgren

Investor Relations
evelina.radgren(at)infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina er ansvarlig for Investor Relations og fundraising hos Infranode. Hun har erfaring fra finansbransjen, både som Investment Associate hos Infranode, men også som Senior Associate i Transaction Advisory Team til Grant Thornton.

Evelina begynte i Infranode som Investment Associate i 2019. I tillegg til Evelinas investor relations-engasjement, jobber Evelina med ESG-relaterte forhold i Infranode.

Evelina har en M.Sc. i regnskap, verdsettelse og økonomistyring fra Handelshøyskolen i Stockholm, hvor hun også fullførte bachelorstudiene. Som en del av et utvekslingsprogram fullførte hun et semester ved University of Texas i Austin, McCombs School of Business. I løpet av studiene startet Evelina karrieren med praksisplasser i Investor og Carnegie Investment Bank i Stockholm. Hos Investor jobbet Evelina med Investors portefølje av unoterte investeringer innen Patricia Industries. På Carnegie jobbet Evelina med både private og offentlige selskaper. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Joel Löfroth

Investment Manager
joel.lofroth(at)infranode.se
+46 72 540 7175

Joel er kapitalforvalter hos Infranode og har seks års erfaring med investeringer i infrastruktur. Siden han ble ansatt i Infranode, har han vært involvert i flere transaksjoner knyttet til infrastruktur i Norden, hovedsakelig innenfor transportsektoren og regulerte energiressurser.

Joels arbeid med transaksjoner og avtaleoppretting fokuserer hovedsakelig på den nordiske transportsektoren og regulerte offentlige tjenester, med midlertidig ansvar for Infranodes danske virksomhet.

Han var prosjektleder for investeringen i Yilport Sweden og Skånska Energi AB og var involvert i investeringen i Loiste Oy.

Joel er styremedlem i Yilport Sweden, Infranode Energi AB (Infranodes holdingselskap for Skånska Energi) og Varmalämmitys Oy.

Før han begynte i Infranode, jobbet Joel i Ellevio AB (tidligere Fortum Distribution Sweden). Der var han en del av teamet for forretningsutvikling samt fusjoner og oppkjøp (M&A), og han var tungt involvert i selskapets refinansieringsprosess og implementering av en strategi for ”bolt-on” M&A. Før Ellevio jobbet Joel to år i dekningsteamet for Norden hos Royal Bank of Scotland.

Joel har en M.Sc.-grad i økonomi fra University of Warwick og fullførte bachelor-studiene ved Åbo Akademi i Finland, en utdanning som også omfattet et utvekslingsår i USA. I studietiden var Joel dessuten praktikant både i London, der han jobbet i et lite analysefirma, og i Shanghai, der han arbeidet med analyse og bedriftsrådgivning. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har gode kunnskaper i finsk.

Johan Medin

Investment Manager
johan.medin(at)infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan ble ansatt i Infranode i 2017 og er kapitalforvalter. Han har over fem års erfaring med transaksjoner knyttet til fusjoner og oppkjøp (M&A). Hos Infranode arbeider Johan hovedsakelig med avtaler relatert til sosial infrastruktur. Blant annet var han med på å håndtere oppkjøpet av Omsorgsbolig.

Han var også en del av avtaleteamet som jobbet med oppkjøpet av Oslofjord Varme. I tillegg til transaksjonsrelatert arbeid er han også involvert i avtaleoppretting innen sosial infrastruktur.

Før han begynte i Infranode, jobbet han i tre år med investeringsbankvirksomhet hos Nordea i Stockholm. Her var han involvert i flere M&A-transaksjoner og børsintroduksjoner i ulike bransjer.

Johan har en M.Sc.-grad fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet. I studietiden jobbet han deltid for det sjette svenske AP-fondet. I tillegg har han arbeidet med investeringsbankvirksomhet som praktikant hos Barclays i London og Carnegie i Stockholm. Han har dessuten tatt et utvekslingssemester ved Universitá Bocconi i Milano i Italia. Han har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.

Johan Tiselius

Investment and Sustainability Manager
johan.tiselius(at)infranode.se
+46 70 495 1648

Johan er kapitalforvalter hos Infranode og har over fem års erfaring i M & A-transaksjoner. Siden han ble ansatt i Infranode, har han deltatt i flere prosesser og transaksjoner knyttet til nordisk infrastruktur.

Johans arbeid med transaksjoner og avtaleoppretting omfatter hele Norden, og han er ansvarlig for Infranodes ESG-relaterte initiativer.

Johan er varamedlem i styret i ElectriCity, en organisasjon som arbeider for å gjøre Hammarby Sjöstad i Stockholm til Sveriges mest miljøvennlige område.

Før han begynte i Infranode, jobbet Johan i Citigroups team for nordisk investeringsbankvirksomhet. Der arbeidet han med både svenske og internasjonale oppkjøp, desinvesteringer og private plasseringer i ulike bransjer.

Johan har en M.Sc-grad i finans og strategisk ledelse fra Copenhagen Business School, inkludert ett semesters utveksling ved Singapore Management University. Han har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.

Leif Andersson

Founding Partner and chairman
of the investment committee
leif(at)areim.se
+46 70 454 65 20

Leif er en av grunnleggerne av Infranode, leder for selskapets investeringsutvalg og medlem av styret i Infranode. Leif har nærmere 30 års erfaring fra eiendoms- og finanssektoren. I nesten ti år var han investeringssjef i AP-fondenes eiendomsselskap, AP Fastigheter.

Han sluttet i 2002 for å starte Areim, der han nå er arbeidende styremedlem.

Leif startet karrieren i det børsnoterte selskapet Paul Anderson Industrier i Västerås, der han jobbet som analytiker og kontroller. I 1994 ble han ansatt i eiendomsselskapet til de svenske AP-fondene (1–3), der han etter kort tid ble investeringssjef, en stilling han hadde frem til 2002.

I 2003 startet han Areim som en nordisk driftspartner til Blackstone Groups eiendomsvirksomhet. I 2005 innledet Areim dessuten et samarbeid med ING (i dag: CBRE GI) om å bygge opp deres nordiske eiendomsvirksomhet. Leif var også en av de tre grunnleggerne bak JARL AM, utbyggeren av Stockholm Waterfront.

I 2007 startet Areim sitt første eiendomsfond med SEK 2,1 milliarder i garantert kapital fra ATP, APG og GIC. I 2012 etablerte selskapet sitt neste fond, Areim II, med garantert kapital på til sammen rundt SEK 3 milliarder, fra blant andre APG, GIC, AP4 og Allianz. I dag forvalter Areim fire fond med en garantert kapital på totalt ca. SEK 18 milliarder.

I 2002 var Leif med på å starte INREV, den europeiske organisasjonen for investorer i unoterte europeiske eiendomsfond, der han var styremedlem i åtte år. I 2004 ble Leif medlem av styret i CA Fastigheter AB, et regionalt eiendomsselskap.

Leif er utdannet sivilingeniør i bygg- og eiendomsøkonomi ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og har en Executive MBA-grad fra Stockholm School of Economics.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson(at)infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenita har en solid bakgrunn fra serviceyrket og har arbeidet som Office Manager/Service Manager i ledende reklamebyråer siden 2004.

Før hun begynte hos Infranode, hadde Lenita blant annet personalansvar for resepsjonister, konferanseverter og vaktmestere. Lenitas overordnede ansvar er å sørge for et velfungerende kontormiljø.

Lenita har svensk som morsmål og snakker engelsk flytende.

Martin Ekström

Head of Asset Management
martin.ekstrom(at)infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har over 20 års internasjonal erfaring fra bransjen. Han har vært Head of Asset Management i Infranode siden høsten 2020.

Før Martin begynte i Infranode, var han Operations Director i Nordic Capital. Der samarbeidet han med ledelsen i porteføljeselskapene om å bidra til verdiskaping og redusere risiko i hele porteføljen. I tillegg har Martin hatt lederstillinger i to av Nordic Capitals porteføljeselskaper: Han har vært direktør for strategi og forretningsutvikling hos den globale metallprodusenten Luvata, og deretter driftsdirektør i det skandinaviske moteselskapet Gina Tricot.

Martin begynte karrieren i USA, hos selskapet Applied Value, som driver med strategirådgivning. Der jobbet han i 10 år og ble til slutt leder for New York-kontoret med ansvar for store oppdrag i bil- og hvitevareindustrien.

Martin har en doktorgrad i Engineering fra Stanford University, der han forsket på teknologiledelse i prosjektbaserte bransjer.

Han er også utdannet sivilingeniør i industriell teknikk og ledelse fra Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Under utdanningen var han i en periode stipendiat ved École Polytechnique i Paris.

Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har gode kunnskaper i fransk.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Infranode-Niikka-Liimatainen_2.jpg

Niikka Liimatainen

Investment Manager
Country Lead Finland
niikka.liimatainen(at)infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka er Country Lead Finland og ble ansatt i Infranode i 2019 og er investeringsmedarbeider. Før han begynte i Infranode, jobbet Niikka med investeringsbankvirksomhet både i London og i Finland.

Han har vært involvert i flere transaksjoner knyttet til funksjoner og oppkjøp (M&A) i flere bransjer, blant annet et mislykket oppkjøp av en stor aktør i sektoren for transportinfrastruktur.
Etter eksamen i 2016 ble Niikka ansatt i UBS Investment Bank. Der jobbet han på kjøpssiden med flere M&A-transaksjoner som omfattet investorer med risikokapital. Deretter jobbet han hos Aventum Partners med flere nordiske M&A-transaksjoner.

Niikka har en M.Sc.-grad i finansøkonomi fra Svenska handelshögskolan i Finland og en B.Comm.-grad i finans fra John Molson School of Business. Studiene omfattet et utvekslingssemester ved ESSCA i Shanghai. Niikka har finsk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i svensk og fransk.

Philip Ajina

Founding Partner
philip(at)infranode.se
+46 70 755 99 78

Philip er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CIO. Han inngår i ledelsen og er involvert i alle aspekter ved Infranodes virksomhet, fra kapitalinnhenting via oppretting og gjennomføring av avtaler til kapitalforvaltning.

Utnevnt til styreleder i Infranode I Holding. Han følger opp avtaleoppretting og forretningsutvikling og er stemmeberettiget medlem av investeringsutvalget. Han har 12 års erfaring fra infrastruktursektoren i Norden og til sammen 17 års erfaring med investeringer, fusjoner og oppkjøp (M&A), forretningsutvikling og selskapsrett.

Philip er også styremedlem i Eneo Navitas, Infranode Energi og Loiste holding samt varamedlem i styret i ElectriCity og Yilport Gävle Sweden.
Før han var med på å starte Infranode, var Philip seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services. Der jobbet han med opprettingen av et eksportrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grunnleggerne av Flygplatsutveckling i Sverige AB, et initiativ med mål om å starte et langsiktig investerings- og forvaltningsselskap for lufthavninfrastruktur i Sverige.

Fra 2007 til 2012 var Philip ansvarlig for investering og prosjektutvikling i Nordic Airport Properties, et av hittil få samarbeid mellom offentlig og privat sektor om å utvikle og finansiere infrastruktur i Sverige. Philips erfaring med offentlig og privat infrastruktur omfatter både drift og prosjektledelse samt oppretting og gjennomføring av avtaler. Han var også styrets sekretær.

Før dette var Philip en av grunnleggerne av og administrerende direktør i et lite konsulentfirma som tilbød M&A-relaterte tjenester. I 2002 begynte Philip karrieren som medarbeider i teamene for M&A samt bank og finans hos Mannheimer Swartling (MSA), et av Sveriges ledende advokatfirmaer.

Philip fullførte en dobbelgrad i juss (L.LM) og økonomi (BSc) ved Stockholms universitet i 2002. Utdanningen omfatter stipendstudier ved NYU Stern School of Business, NYU School of Law og Bond University i Australia. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.

Pontus Ferno

Valuation Manager
pontus.ferno(at)infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus er ansvarlig for verdivurdering i Infranode. Han har over sju års erfaring med finansiell analyse, verdivurdering samt modellering fra ulike roller i investeringsbanker, kredittvurderingsinstitutter og verdivurderingskonsulenter.

Før Infranode var Pontus en del av Valuation & Modelling-avdelingen hos Deloitte i Sverige. Han har tidligere også arbeidet som kredittanalytiker i Deutsche Bank i Tyskland samt hos Moody’s Investors Service i Sverige.

Pontus har en siviløkonomeksamen fra Linköpings Universitet i Sverige og er CFA Charterholder. Han har arbeidet og studert i Sverige, Frankrike, Tyskland og USA. Han har svensk som morsmål, snakker engelsk flytende og har svært gode kunnskaper i fransk.

Rebecca Alnesjö

Investment Analyst
rebecca.alnesjo(at)infranode.se
+46 70 187 22 22

HRebecca er Investment Analyst i Infranode og har to års erfaring med transaksjonsrådgivning.
Før Rebecca kom til Infranode i 2021, var hun en del av EYs Valuation, Modelling and Economics-avdeling i Stockholm, der hun arbeidet med verdivurdering og modellering, primært i energisektoren.

Hun har også erfaring innen Financial Restructuring fra EY.

Rebecca har en M.Sc. i Business Administration major in Finance fra Norges Handelshøyskole med en utvekslingstermin på University of California, Berkeley samt en B.Sc. i Business and Economics fra Linköpings Universitet med en utvekslingstermin på Nanyang Business School.

Under masterstudiene gjennomførte Rebecca to internship-perioder i SEB, dels innen Corporate Finance og dels Infrastructure and Project Debt Financing. Under sin kandidateksamen arbeidet Rebecca også deltid hos SEB i Linköping. Hun har svensk som morsmål og snakker engelsk flytende.

Omfattende erfaring og kompetanse med lokal tilstedeværelse

Ekspertise innen eierskap og videreutvikling av infrastrukturverdier

Vi har lokal tilstedeværelse i alle nordiske land og forstår de ulike behovene, forskriftene og spesifikke utfordringene

Vårt nettverk består av ledende eksperter med erfaring fra ledenderstillinger innen infrastrukturvirksomhet, både offentlig og privat

Med vår kompetanse vil vi gjøre ansvarlige investeringer for å forbedre og videreutvikle vår infrastruktur for et bærekraftig samfunn

Vårt nettverk av eksperter

Vårt nettverk består av erfarne eksperter med lang erfaring fra ledende stillinger innen infrastrukturvirksomheter, både offentlig og privat. De har også lang erfaring fra politikk og institusjonelle investorer. Alle våre rådgivere har omfattende forståelse for de lokale perspektivene i de nordiske landene.

Anders Olsson

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Anders er seniorrådgiver i Infranode og stemmeberettiget medlem av selskapets investeringsutvalg. Han har nærmere 35 års erfaring fra energisektoren i Norden, blant annet elnett og varme.

I ti år har han hatt ledende stillinger hos E.ON og vært styremedlem i Svensk Energi.

Fra 2006 til 2008 var Anders administrerende direktør for den svenske elnettvirksomheten til E.ON. I 2008 ble han direktør og medlem av ledergruppen i E.ON Nordic, med ansvar for elnett, varme og gass. Deretter ble han viseadministrerende direktør og medlem av den globale ledergruppen i E.ON Nordic, en stilling han hadde fra 2010 til 2015.

Fra 2003 til 2006 var Anders administrerende direktør i ElektroSandberg AB (nå ONE Nordic AB), en ledende leverandør av tekniske konsulenttjenester og løsninger til kraft- og industrisektoren, der han tidligere hadde vært viseadministrerende direktør og hatt ulike lederstillinger.

Mellom 2006 og 2015 var Anders styremedlem i Svensk Energi (nestleder fra 2011), og mellom 2011 og 2015 var han styremedlem i Eurelectric, den europeiske energisektorens bransjeorganisasjon. I perioden 2012–2015 var han dessuten styremedlem i tankesmien Global Utmaning i Stockholm.

Anders har en Executive MBA-grad fra Lunds universitet.

Lars Åberg

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Lars er seniorrådgiver i Infranode og stemmeberettiget medlem av selskapets investeringsutvalg. Han har 40 års erfaring fra finanssektoren, blant annet 20 år i ledende stillinger i de svenske AP-fondene (sjef for renteinvestering)

og det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF (sjef for renteinvestering, sjef for forvaltning av eiendeler og passiva (ALM) samt sjef for fordeling av eiendeler). Lars er nestleder i styret i AP4.

Lars startet karrieren sin i det svenske bankkonsernet PK Banken (nå Nordea), der han tilbrakte 15 år i ulike stillinger både i Sverige og i utlandet.

Fra 1991 til 1997 var han sjef for renteinvestering i de svenske AP-fondene (1–3) med ansvar for tildelinger på over SEK 600 milliarder. Senere ble han ansatt i det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF, der han var sjef for renteinvestering og utenlandsk valuta, sjef for forvaltning av eiendeler og passiva (ALM) samt sjef for fordeling av eiendeler. I hele perioden hos AMF var han medlem av styringsgruppen for kapitalforvaltning.

Lars har hatt styreverv i AMF Fastigheter AB og Rikshem AB og er for tiden styremedlem i Tryggstiftelsen / SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en bachelor-grad i bedriftsøkonomi fra Stockholms universitet.

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfaring fra energisektoren i Finland, blant annet 10 år som administrerende direktør i tre energiselskaper. Under hans lederskap fikk et nytt kjernekraftselskap, Fennovoima, godkjenning fra den finske regjeringen og det finske parlamentet til å bygge et nytt kjernekraftverk i Finland.

Tidlig i karrieren jobbet Tapio i Teollisuuden Voima, der han hadde ulike stillinger med stadig større ansvar. Siden 2005 har han vært administrerende direktør for tre finske energiselskaper. To av dem, Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima, er mellomstore kraft- og varmeselskaper med hovedsakelig kommunalt eierskap.

Som administrerende direktør i Fennovoima ledet han på vellykket vis selskapet gjennom de fem første årene av kjernekraftverkprosjektet. Den viktigste oppgaven hans i denne fasen var å få politisk aksept for den nye aktøren og det nyetablerte industriområdet. Dette krevde stor innsats når det gjaldt kommunikasjon og håndtering av interessenter.

I tillegg til operative oppgaver har Tapio hatt en rekke styreverv, hovedsakelig i datterselskaper og selskaper som har tilknytning til selskapene han har vært administrerende direktør for.

Tapio er utdannet sivilingeniør innen teknisk fysikk fra Aalto-universitetets tekniska högskola, med spesialisering i kjerne- og energiteknikk samt energistyring. Han har også en MBA-grad fra samme universitet.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Niels har over 40 års erfaring fra shipping-, havne- og logistikksektoren. I 17 av disse årene har han vært administrerende direktør i ulike selskaper, senest i Helsingborg havn fra 2013 til 2018.

Under hans lederskap gjennomgikk havnen en snuoperasjon og befestet sin posisjon som Sveriges nest største containerhavn.

I løpet av 35 år som ansatt i konsernet A.P. Møller-Maersk jobbet han i perioder utenlands, nærmere bestemt i Saudi-Arabia, Iran og Spania. Han tilbrakte også tre år i Chile som administrerende direktør for de fem Maersk-selskapene som driver virksomhet i landet.

Europeisk jernbanetransport ble aktivt utbygd mellom 1990 og 1995, mens Niels var administrerende direktør i det Maersk-eide selskapet Skandi A/S, med Ikea som viktigste kunde i Europa. Ved Maersks hovedkontor var Niels driftsdirektør for Maersk Lines containerflåte fra 1995 til 1998. Han var i tillegg med på å starte det som i dag heter APM Terminals. Nye containerterminaler ble bygd i Salalah, Tangier og Bremerhaven, og fellesanlegg ble etablert ved havner i Italia og Det fjerne østen.

I 2008 fikk han stillingen som administrerende direktør i Cargo Service Holding A/S, som driver en containerterminal samt laste- og lossevirksomhet i Århus og IT-logistikkselskapet PicIt.

Han har hatt styreverv i Norfolk Line BV, Maersks selskaper i Chile samt Salalah Port Services og Inport Intelligent Port Systems AB.

Niels var inntil nylig honorær konsul for Danmark i Helsingborg.

Niels har en bachelor-grad fra Handelshøjskolen i København og har studert ledelse ved både Insead og Stanford Business School.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har nærmere 45 års erfaring fra offentlig sektor med stillinger som finansminister, riksdagsmedlem og generaldirektør i EU-kommisjonen. Allan har vært medlem av den svenske infrastrukturkommisjonen og har lenge arbeidet med bærekraft på lokalt og globalt nivå.

Allan begynte karrieren som journalist. Senere førte engasjementet i fagforeningen IF Metall ham inn i politikken, der han blant annet har vært statssekretær i arbeidsmarkedsdepartementet, generaldirektør for Arbetsmarknadsstyrelsen og riksdagsmedlem. Han var finansminister i Ingvar Carlssons sosialdemokratiske regjering og har vært styremedlem i Sveriges riksbank.

Fra 1995 til 2000 var Allan generaldirektør for sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling i EU-kommisjonen. Allan har i tillegg vært styreleder for Sveriges Television og Lunds universitet. I 2007 gav regjeringen ham ansvaret for å utrede mulighetene til å lokalisere ESS i Sverige. Dessuten har han vært forhandler i ulike prosjekter og vært medlem av internasjonale kommisjoner og rådgivende komiteer.

Allan er for tiden styremedlem i den svenske infrastrukturkommunikasjonen, medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien, seniorrådgiver for tankesmien Global Utmaning i Stockholm og medlem av Global Utmanings rådgivende komité for klima og energi.

Elisabeth Morthen

Senior Advisor og styrelseledamot i Akershus Energi Varme AS

Elisabeth er Senior Advisor i Infranode. Hun har mer enn 20 års erfaring fra den norske energisektoren og mer enn 30 års erfaring av strategi-, organisasjons,- og komminikasjonsarbeid innen den offentlige og den private sektoren, noe som inkluderer ledende stillinger og styreoppdrag for bl.a. Statkraft, Innovation Norway og Finanseinspeksjonen.

Mellom 1999 og 2002 var Elisabeth administrerende direktør på energiselskapet Akershus Energi. Under årene som fulgte var hun styremedlem i flere energiselskaper, deriblant Agder Energi og Eidsiva Energi. Hun var i tillegg styremedlem i Statkraft mellom 2014 og 2016.

Fra 2005 til 2008 var hun ansatt som markedssjef hos Røde Kors i Norge. Deretter var hun Executive Vice President i TINE SA mellom 2008 og 2012, der hun også var styremedlem i Diplom IS. Elisabeth har en bachelor innen miljø- og biovitenskap og en master innen jordbruks-, nærings- og resursøkonomi fra Norges Universitet.

https://infranode.se/wp-content/uploads/2019/10/Christian-Gustavsson_2.jpg

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christian har over 20 års erfaring fra offentlig sektor og politikk, med ledende stillinger på regionalt og kommunalt nivå i politikken. Fra 2000 til 2006 jobbet Christian med kommunikasjon og valgkamper på Moderaternas sentrale partikontor.

Deretter ble han landstingsråd i Östergötland, der han hadde ansvar for helsesektoren. I 2011 ble Christian kommunalråd i Linköping kommune.

Mellom 2011 og 2018 var Christian styremedlem i konsernet Linköpings Stadshus AB. I denne perioden jobbet han hovedsakelig med infrastruktur gjennom AB Östgötatrafiken, en rådgivende gruppe for vekst og utvikling i svenske kommuner og regioner, samt i styret for bransjeorganisasjonen Svensk kollektivtrafik. Han har også vært styreleder i Science Park Mjärdevi.

Christian er nå nestleder i styret for AB Östgötatrafiken og styremedlem i eiendomsselskapet Sankt Kors AB.

Christian er nestleder i styret for AB Östgötatrafiken og styremedlem i eiendomsselskapet Sankt Kors AB. Han er også medlem av Moderaternas partistyre.

Siden 2018 har han gått på sivilingeniørstudiet i teknisk fysikk og elektroteknikk ved Linköpings universitet.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mer enn 30 års erfaring i den nordiske energisektoren, hvorav han tilbrakte mer enn 10 år som administrerende direktør i store energiselskaper. Lauri har blant annet vært administrerende direktør i Pohjolan Voima og Vattenfall Finland.

Lauri har flere tiårs ledererfaring fra energiselskaper og er rådgiver for Infranode relatert til energiinvesteringer i Finland.

I tillegg til sine operasjonelle stillinger har Lauri hatt en rekke styreverv i energiselskaper både i Finland og Sverige. For øyeblikket sitter Lauri i styret for Vantaan Energia Keski-Uusimaa, et fjernvarmeselskap som Infranode, Vantaa Energy og Keva nylig kjøpte fra Fortum.

Lauri har en mastergrad i ingeniørfag samt økonomi.

Miljøvennlig energi i Norge

Lær om vårt partnerskap med Akershus Energi Varme

Kontakt oss

Stockholm

Hamngatan 13, 2tr, 11147 Stockholm, Sweden

Vis på kart

 

Helsinki

Eteläesplanadi 2, Huone 6047, FIN-00130 Helsinki

Vis på kart

Stockholm

Helsinki