Team

Et engageret team med specialister i infrastruktur

Infranode er et team av infrastruktureksperter med 200 års lokal og internasjonal erfaring fra å investere i, administrere og forvalte infrastruktur. Vi har også stor erfaring med å inngå langsiktige samarbeid, samt eie sammen med både offentlige og private aktører i infrastruktursektoren.

Team

Ann Halvarsson

Finance Manager
ann.halvarsson@infranode.se
+46 70 914 64 35

Ann har ti års erfaring innen økonomi og regnskap. Før hun begynte hos Infranode, arbeidet hun som Controller i Unibail-Rodamco-Westfield, et internasjonalt eiendomsselskap med fokus på investeringer i kommersielle eiendommer.

Der hadde hun ansvar for å utarbeide budsjetter og prognoser samt oppfølging av serviceavgifter og kapitalutgifter for selskapets kjøpesentre i Norden. Tidligere arbeidet hun i KPMG som regnskapskonsulent.

Ann startet sin yrkeskarriere som økonomiassistent i mySafety AB, en ledende internasjonal bedriftsgruppe innen daglig sikkerhet og forsikringstjenester.
Ann har en siviløkonomeksamen fra Stockholms universitet. Ann har thailandsk som morsmål og snakker svensk og engelsk flytende.

Carl Johansson

Investment Manager
carl.johansson@infranode.se
+46 76 945 93 63

Carl er Investment Manager i Infranodes investeringsteam. Før han begynte hos Infranode, arbeidet Carl i Newsec Infra, der han deltok i flere M&A- og prosjektfinansieringstransaksjoner innen fornybar energi, primært storskala landbasert vindkraft, i Norden.

Etter sin eksamen i 2017 begynte Carl i PwCs avdeling for corporate finance-rådgivning innen infrastruktur, og i studietiden arbeidet han som analytiker i Infranode og gjennomførte et internship hos en M&A-boutique i Stockholm.

Carl har en mastergrad i regnskap og finansiering fra Handelshögskolan i Stockholm og en kandidateksamen i økonomi fra Lunds universitet. I studiene inngikk en utvekslingstermin ved St. Gallens universitet i Sveits. Han har svensk som morsmål og snakker engelsk flytende.

Carl-Emil Lindholm

Partner and Head of Investment Management
carl-emil.lindholm@infranode.se
+46 70 566 57 36

Carl-Emil er partner med ansvar for Infranodes investeringsteam og har lang erfaring med infrastrukturinvesteringer. Siden han ble ansatt i Infranode, har han vært involvert i flere transaksjoner på infrastrukturfeltet, både i Norden og i Storbritannia.

Han var prosjektleder for investeringen i Akershus Energi Varme AS, Oslofjord Varme AS, Omsorgsbolig AS og den første samt etterfølgende investeringen i Eneo Navitas.Sammen med Christian Doglia håndterte han en transaksjon til en verdi av GBP 240 millioner for den Vattenfall-eide havvindparken Ormonde på vegne av AMF, i tillegg til å være AMFs rådgiver i reguleringsspørsmål og kommersielle spørsmål knyttet til den GBP 300 millioner store investeringen i Green Investment Banks havvindfond.

Carl-Emil er medlem av styret i Akershus Energi Varme AS, Omsorgsbolig Holding AS, Eneo Navitas AB og Infranode Energi AB (Infranodes holdingselskap for Skånska Energi).
Carl-Emils transaksjonsarbeid har hovedsakelig fokusert på Sverige.

Før han ble ansatt i Infranode, jobbet han i avdelingen for fusjoner og oppkjøp (M&A) i det statseide svenske energiselskapet Vattenfall. Han begynte i Vattenfall som nyutdannet og jobbet i divisjonen for resursoptimalisering og trading i Stockholm samt i produksjonsdivisjonen i Berlin, før han ble overført til M&A-avdelingen i Stockholm. Hos Vattenfall jobbet han med både oppkjøp og desinvestering innen distribusjon, varme, vannkraft, landbasert vindkraft og havbasert vindkraft.

Carl-Emil har sin utdanning fra Stockholm School of Economics. Han har en M.Sc.-grad i finans og en B.Sc.-grad i finans, regnskap og finansforvaltning, inkludert ett semesters utveksling ved Macquarie University i Sydney i Australia. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.

Christian Doglia

Founding Partner and CEO
christian@infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CEO. Han leder den daglige virksomheten i selskapet og er involvert i alle aspekter av Infranodes aktiviteter med særlig fokus på beslutninger om investeringer og kapitalforvaltning, lederskap, kultur, rekruttering og kapitalinnhenting.

Han har over 20 års erfaring fra infrastruktursektoren og internasjonal erfaring fra kredittstrukturering, foretaksfinansiering og forretningsutvikling i flere europeiske jurisdiksjoner. 

Christian er styreleder i Infranode. Før han var med på å starte Infranode, var Christian seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit). Der jobbet han med etablering av et eksportrettet infrastrukturfond (SEIF). Han har dessuten vært ansvarlig for bedriftsutvikling og juridiske spørsmål hos IBS, et svensk internasjonalt programvareselskap. I 2009 og 2010, før han flyttet til Sverige, var Christian med på å grunnlegge Arcadium Infrastructure, et initiativ med mål om å etablere et langsiktig kredittfond for infrastruktur på 2 milliarder euro.

Fra 2001 til 2009 jobbet Christian i teamet for europeisk infrastruktur i FSA, et såkalt monoline-selskap innen kredittforsikring. Der etablerte han innovative finansieringsstrukturer for infrastruktur og kommunal sektor. I tillegg til å lede FSAs virksomhet i Italia jobbet han med prosjektfinansiering i ulike europeiske land, bl.a. Storbritannia, Frankrike, Spania og de nordiske landene. Han begynte karrieren som kundeansvarlig ved London-kontoret til divisjonen for global finansiell risiko hos Willis Ltd. Der var han primært ansvarlig for å forvalte en portefølje bestående av forsikrings- og gjenforsikringsløsninger spesielt rettet mot italienske banker.

Christian er utdannet ved Universitá Bocconi i Milano, der han fullførte en grad i finansmarkeder og -institusjoner. Senere studerte han ved Erasmus-universitetet i Rotterdam og London Business School. Han har italiensk som morsmål, snakker flytende engelsk og slovensk og har gode kunnskaper i svensk og fransk.

Cornelia Böttiger

Communications Manager
cornelia.bottiger@infranode.se
+46 73 515 41 06

Cornelia har ansvar for Infranodes interne og eksterne kommunikasjon med fokus på å bygge opp og styrke bedriftens anseelse. Hun har over 10 års erfaring med kommunikasjons- og varemerkearbeid, inkludert eventer og prosjektledelse, med særskilt innretning på samfunnsaktører og samfunnskritiske spørsmål.

Før hun begynte i Infranode i 2023, arbeidet Cornelia som Global Head of Communications i helseselskapet Kry der hun inngikk i den utvidede ledergruppen. Før det igjen jobbet hun som kommunikasjonskonsulent for et av Sveriges ledende kommunikasjonsbyråer, Gullers Grupp. Hun har blant annet erfaring med å drive store PR- og kommunikasjonsprosjekter, arbeide med policyprosesser, kommunikasjon i kapitalanskaffelsesrunder samt krisekommunikasjon.

Cornelia har en internasjonal master i statsvitenskap og en kandidateksamen i strategisk kommunikasjon. Hun har også en bakgrunn innen sjøfart og har tidligere studert bedriftsøkonomi og fransk. Cornelia har skrevet begge sine akademiske avhandlinger innen emnet urban utvikling og bærekraft. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Daniel Oxholm

Investment Manager
daniel.oxholm@infranode.dk
+45 25 60 80 45

Daniel ble ansatt i Infranode i april 2022. Før han begynte hos Infranode, arbeidet han seks år hos Nykredit Advisory, et lokalt rådgivningsselskap innen fusjoner og oppkjøp med et tydelig fokus på energi og infrastruktur.

Daniel har fungert som rådgiver for både lokale og internasjonale investorer samt de fleste større energi- og forsyningsselskaper for infrastrukturinvesteringer i Danmark.

Han har også arbeidet i Catella Corporate Finance, en paneuropeisk eiendomsrådgiver, der han fokuserte på større transaksjoner i Danmark.

Daniel har en mastergrad i finans og strategisk ledelse og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, begge fra Copenhagen Business School. Han har dansk som morsmål og holder til i København.

Erik Botnevik

Partner and Head of Investments Norway
erik.botnevik@infranode.no
+47 915 55 058

Erik ble ansatt i Infranode i januar 2018. Han er direktør og landsjef for Norge og har ansvaret for sektoren digital infrastruktur. Han har over 19 års erfaring med transaksjons- og forretningsutvikling.

Erfaringen omfatter lederstillinger i Telenor-konsernet, der han hadde ansvaret for konsernets globale team for investeringsstrategi og porteføljeutvikling. Erik Botnevik har over ti års erfaring som rådgiver for ledende investeringsbanker som ABN AMRO, Citi og SEB når det gjelder norske transaksjoner innen telekom, energi og infrastruktur. Hos SEB Corporate Finance i Oslo var han ansvarlig for rådgivning innen nordisk telekom og dekket norsk infrastruktur.

Erik Botnevik har en B.Sc.-grad fra London School of Economics og en M.Sc.-grad fra Cass Business School. Han er norsk statsborger og er basert i Oslo.

Evelina Radgren

Head of Investor Relations
evelina.radgren@infranode.se
+46 72 236 08 01

Evelina er ansvarlig for Investor Relations og fundraising hos Infranode. Hun har erfaring fra finansbransjen, både som Investment Associate hos Infranode, men også som Senior Associate i Transaction Advisory Team til Grant Thornton.

Evelina begynte i Infranode som Investment Associate i 2019. I tillegg til Evelinas investor relations-engasjement, jobber Evelina med ESG-relaterte forhold i Infranode.

Evelina har en M.Sc. i regnskap, verdsettelse og økonomistyring fra Handelshøyskolen i Stockholm, hvor hun også fullførte bachelorstudiene. Som en del av et utvekslingsprogram fullførte hun et semester ved University of Texas i Austin, McCombs School of Business. I løpet av studiene startet Evelina karrieren med praksisplasser i Investor og Carnegie Investment Bank i Stockholm. Hos Investor jobbet Evelina med Investors portefølje av unoterte investeringer innen Patricia Industries. På Carnegie jobbet Evelina med både private og offentlige selskaper. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Farid Mountassir

Investment Analyst
farid.mountassir@infranode.fi
+358 409 673 995

Farid er ansatt som investeringsanalytiker hos Infranode og har tidligere erfaring fra energisektoren. Før han begynte hos Infranode i 2022, arbeidet han med salg av energi og offentlige tjenester samt kommersiell utvikling av energiprosjekter i industri- og fjernvarmesektoren hos Adven.

Farid har også erfaring med fusjoner og oppkjøp innen energi og infrastruktur samt kapitalrådgivning fra sin praktikantstilling hos DNB. Farid har en mastergrad i ingeniørvitenskap fra Åbo Akademi University og han fullfører for øyeblikket en utdanning i finans og investeringer ved Hanken School of Economics.

Farid har svensk som morsmål og snakker engelsk, finsk og marokkansk-arabisk flytende. I tillegg har han grunnleggende ferdigheter i fransk og portugisisk.

Jasmin Kotivuori

Investor Relations Director
jasmin.kotivuori@infranode.fi
+358 44 493 42 43

Jasmin arbeider som investorrelasjonssjef hos Infranode og har nærmere seks års erfaring fra ledelse innen infrastruktur. I Infranode arbeider hon med investorrelasjoner og finansiering.

Jasmin har en internasjonal bakgrunn med relevant erfaring fra London og Norden. Før hun begynte hos Infranode i 2022, arbeidet hun som investorrelasjonssjef i Taaleri Energia i Helsingfors. Før det arbeidet hun nærmere sju år i London, hvorav fire år i Foresight Group der hun hadde en stilling som senior forretningsutviklingssjef.

Jasmin startet sin karriere hos Bloomberg LP der hun arbeidet med institusjonelle investorer i Finland og Island.
Hun har en BA-grad i bedrift og ledelse fra University of Exeter. Hun ble dessuten godkjent som Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) i 2019.

Jasmin har finsk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Joel Löfroth

Head of Investments Sweden
joel.lofroth@infranode.se
+46 72 540 7175

Joel er direktør i investeringsteamet og ansvarlig for Infranodes svenske investeringsaktiviteter. Joel begynte i Infranode i 2017 og har ca. 10 års erfaring fra infrastrukturinvesteringer.

Siden Joel sluttet seg til Infranode har han deltatt i og ledet flere investeringer, f.eks. Vandel III, Yilport Sweden og Oslo, Skånska Energi og Loiste.

Før han begynte hos Infranode arbeidet han i Ellevio (tidligere Fortum Distribution Sweden) innen forretningsutvikling og i teamet for fusjoner og oppkjøp. Før Ellevio jobbet Joel i dekningsteamet for Norden hos Royal Bank of Scotland (RBS).

Joel har en M.Sc.-grad i økonomi fra University of Warwick og fullførte bachelor-studiene ved Åbo Akademi-universitetet i Finland.

Johan Medin

Investment Director
johan.medin@infranode.se
+46 73 867 30 76

Johan ble ansatt i Infranode i 2017 og er Investment Director. Han har over fem års erfaring med transaksjoner knyttet til fusjoner og oppkjøp (M&A). Hos Infranode arbeider Johan hovedsakelig med avtaler relatert til sosial infrastruktur. Blant annet var han med på å håndtere oppkjøpet av Omsorgsbolig.

Han var også en del av avtaleteamet som jobbet med oppkjøpet av Oslofjord Varme. I tillegg til transaksjonsrelatert arbeid er han også involvert i avtaleoppretting innen sosial infrastruktur.Før han begynte i Infranode, jobbet han i tre år med investeringsbankvirksomhet hos Nordea i Stockholm. Her var han involvert i flere M&A-transaksjoner og børsintroduksjoner i ulike bransjer.

Johan har en M.Sc.-grad fra Handelshögskolan ved Göteborgs universitet. I studietiden jobbet han deltid for det sjette svenske AP-fondet. I tillegg har han arbeidet med investeringsbankvirksomhet som praktikant hos Barclays i London og Carnegie i Stockholm. Han har dessuten tatt et utvekslingssemester ved Universitá Bocconi i Milano i Italia. Han har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.

Johan Tiselius

Head of Sustainability
johan.tiselius@infranode.se
+46 70 495 1648

Johan er kapitalforvalter hos Infranode og har over fem års erfaring i M & A-transaksjoner. Siden han ble ansatt i Infranode, har han deltatt i flere prosesser og transaksjoner knyttet til nordisk infrastruktur.

Johans arbeid med transaksjoner og avtaleoppretting omfatter hele Norden, og han er ansvarlig for Infranodes ESG-relaterte initiativer.

Johan er varamedlem i styret i ElectriCity, en organisasjon som arbeider for å gjøre Hammarby Sjöstad i Stockholm til Sveriges mest miljøvennlige område.

Før han begynte i Infranode, jobbet Johan i Citigroups team for nordisk investeringsbankvirksomhet. Der arbeidet han med både svenske og internasjonale oppkjøp, desinvesteringer og private plasseringer i ulike bransjer.

Johan har en M.Sc-grad i finans og strategisk ledelse fra Copenhagen Business School, inkludert ett semesters utveksling ved Singapore Management University. Han har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.

Julia Cronholm Andersdotri

Office Coordinator
Julia.Cronholm@infranode.se
+46 709 14 65 67

Julia begynte hos Infranode i april 2022 i en stilling som en kontorkoordinator. Hennes viktigste arbeidsoppgaver er å sikre at vi har et velfungerende kontormiljø samt å koordinere eventer og arrangementer.

Hun har over 10 års erfaring som koordinator og har tidligere hatt ansvar for resepsjonister, butikksjefer og arbeidet som administrator innen fakturalån.

Julia har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Julia Holm Kosulko

Senior Sustainability Manager
julia.kosulko@infranode.se
+46 70 639 8468

Julia er Senior Sustainability Manager og Operations Manager i Infranodes kapitalforvaltningsteam og har ni års erfaring fra kommersiell rådgivning i energibransjen. Julia ble ansatt i Infranode i juni 2021.

Før Julia begynte hos Infranode arbeidet hun i Sweco og Pöyry (nå AFRY). Hennes kjerneekspertise er fjernvarme og energieffektivitet, men hun har også arbeidet med et bredt spekter av teknologier innen fornybar energi. På disse områdene har Julia gjennomført markedsanalyser og kommersielle analyser, utarbeidet forretningsplaner og kommersielle modeller, utført kvalitetsvurderinger og datastyrte analyser.

De seks siste årene har Julia arbeidet som kommersiell rådgiver, og senere som kommersiell leder for selskapsgjennomganger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp i infrastruktursektoren i Norden og Baltikum. Julias spesialitet har vært volumprojeksjon, prisstrategi, kontrakter og innkjøpsanalyse. Julia har ansvar for analyseintegritet og en helhetlig tilnærming i vurderingen av aktuelle bedriftsporteføljer samt å utforme faktabaserte fremtidige prospekter og verdiskapende initiativer.

Julia har en mastergrad i maskinteknikk fra Kyiv University of Construction and Architecture med spesialisering innen varme og ventilasjon. Julia har også en utdanning tilsvarende mastergrad fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm og Chalmers tekniske høyskole i Göteborg med fokus på strategiske vurderinger på energiområdet. Julia tok dessuten flere kurs utenom pensum, f.eks. innen finans, kommunikasjon og lederskap.

Julia har ukrainsk som morsmål og snakker flytende engelsk, svensk og russisk.

Jussi Kärnä

Senior Manager, Asset Management
jussi.karna@infranode.fi
+358 407 389 130

Jussi er Senior Manager og har over ti års erfaring fra ulike roller i energibransjen.Jussi begynte hos i Infranode i 2022. Før han sluttet seg til Infranode, arbeidet han i Fortum der han startet sin karriere i konsernets team for investerings- og porteføljeanalyse.

Jussis ansvar var investeringsanalyse i forretningsenhetene fjernvarme-/kjøling og avfallshåndtering. Dessuten arbeidet han med andre strategiske investeringsprosjekter knyttet til Fortums produksjonsteknologier. I tillegg til arbeidet med å forbedre selskapets egeneide virksomhet støttet Jussi også i administrasjonen av Fortums deleide fjernvarmeselskaper. Han siste stilling før han forlot Fortum, var i konsernets strategiske prosjektstyringsgruppe. Der arbeidet han for å oppfylle verdiskapingsmålet på 100 M€/a for porteføljen for transformasjonsinitiativet som ble kunngjort på Fortum Capital Markets Day i 2020.

I tillegg til erfaringen fra Fortum har Jussi hatt stillinger som deskanalytiker og børshandler i ulike selskapers engrossalg av kraft. Der handlet han med kraftomsetning og bilateralt med fysiske produkter samt analyse av de grunnleggende betingelsene for det vesteuropeiske kraftmarkedet. Han har også erfaring som lederkonsulent fra Pöyry der han arbeidet med oppdrag for kunder i Nord-Amerika.

Jussi har en mastergrad i finans og investeringer fra Rotterdam School of Management ved Erasmus University Rotterdam og en bachelorgrad fra Helsinki School of Economics. Han har dessuten tittelen Chartered Financial Analyst®. Han har finsk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Karin Cakste

Group CFO
karin.cakste@infranode.se
+46 70 519 87 87

Karin er Group CFO for Infranode og har over 20 års erfaring fra ulike lederstillinger innen finans og private equity. De seneste årene har hun også fokusert stadig mer på bærekraftige investeringer.

Hun begynte i Infranode i 2023. Karin inngår i Infranodes ledergruppe og har i tillegg til finansfunksjonen fokus på å drive Infranodes vekstreise og støtte øvrige forretningsfunksjoner.

Før Infranode arbeidet Karin innen Private Equity som CFO i Summa Equity der hun inngikk i ledergruppen og bygde opp finansfunksjonen, samt at hun var CEO for den regulerte AIF-forvalteren. Før det igjen hadde hun en stilling som CFO i Litorina. Hun har deltatt i kapitalanskaffelse hos både Summa Equity og Litorina.

I tillegg til erfaringen fra Private Equity har Karin arbeidet hos PwC som både revisor og managementkonsulent, og hun har også vært Finance Manager og CFO.

Karin har en MSc i Business Administration, med innretning mot regnskap og finansiering fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Karin Nadal

Head of People & Culture
karin.nadal@infranode.se
+46 72 173 15 77

Karin er Head of People & Culture i Infranode. Hun har mer enn 15 års erfaring innen Human Resources fra flere bransjer.

Karin begynte hos Infranode i 2023 og har ansvar for å utvikle og implementere Infranodes medarbeiderstrategi. Gjennom et sterkt fokus på bedriftskultur og medarbeideropplevelse vil Infranode fortsette å tiltrekke seg, utvikle og motivere medarbeidere og nøkkelpersonale for å sikre virksomhetens leveranser i tråd med forretningsplanen.

Karin har en siviløkonomeksamen fra Handelshøyskolen i Stockholm. Hun innledet arbeidslivet som Executive Search-konsulent med særlig fokus på offentlig sektor samt tech-kompetanser. Deretter arbeidet Karin i Deloittes HR-avdeling med ansvar for rekruttering og Employer Branding.

De seneste 9 årene har Karin arbeidet i H&M-konsernet i brede roller som HR Manager for to ulike varemerker. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Katrin Salwén

General Counsel
katrin.salwen@areim.se
+46 730 49 00 86

Katrin Salwén har over 20 års erfaring som generell rådgiver og leder for juridiske avdelinger samt fra ledende internasjonale og svenske advokatbyråer. Katrin begynte hos Infranode som generell rådgiver i slutten av mai 2022.

Hun kom fra en stilling som generell rådgiver i Camfil-konsernet der hun hadde ansvar for den juridiske funksjonen hos verdenslederen innen løsninger for ren luft med 4 700 ansatte og tilstedeværelse i 33 land.Før det var Katrin leder for den juridiske avdelingen hos Keolis Sverige AB med 6 000 ansatte. Dette er det største datterselskapet til et fransk konsern i transportbransjen med internasjonal tilstedeværelse og 60 000 ansatte. Katrin har også ledet internasjonale og svenske fullservice advokatbyråer.

Hun har svensk som morsmål, snakker flytende engelsk og har gode kunnskaper i fransk.

Leif Andersson

Founding Partner
leif@areim.se
+46 70 454 65 20

Leif er en av grunnleggerne av Infranode, leder for selskapets investeringsutvalg og medlem av styret i Infranode. Leif har nærmere 30 års erfaring fra eiendoms- og finanssektoren. I nesten ti år var han investeringssjef i AP-fondenes eiendomsselskap, AP Fastigheter.

Han sluttet i 2002 for å starte Areim, der han nå er arbeidende styremedlem.

Leif startet karrieren i det børsnoterte selskapet Paul Anderson Industrier i Västerås, der han jobbet som analytiker og kontroller. I 1994 ble han ansatt i eiendomsselskapet til de svenske AP-fondene (1–3), der han etter kort tid ble investeringssjef, en stilling han hadde frem til 2002.

I 2003 startet han Areim som en nordisk driftspartner til Blackstone Groups eiendomsvirksomhet. I 2005 innledet Areim dessuten et samarbeid med ING (i dag: CBRE GI) om å bygge opp deres nordiske eiendomsvirksomhet. Leif var også en av de tre grunnleggerne bak JARL AM, utbyggeren av Stockholm Waterfront.

I 2007 startet Areim sitt første eiendomsfond med SEK 2,1 milliarder i garantert kapital fra ATP, APG og GIC. I 2012 etablerte selskapet sitt neste fond, Areim II, med garantert kapital på til sammen rundt SEK 3 milliarder, fra blant andre APG, GIC, AP4 og Allianz. I dag forvalter Areim fire fond med en garantert kapital på totalt ca. SEK 18 milliarder.

I 2002 var Leif med på å starte INREV, den europeiske organisasjonen for investorer i unoterte europeiske eiendomsfond, der han var styremedlem i åtte år. I 2004 ble Leif medlem av styret i CA Fastigheter AB, et regionalt eiendomsselskap.

Leif er utdannet sivilingeniør i bygg- og eiendomsøkonomi ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) og har en Executive MBA-grad fra Stockholm School of Economics.

Lenita Bengtsson

Office Manager
lenita.bengtsson@infranode.se
+46 702 01 87 42

Lenita har en solid bakgrunn fra serviceyrket og har arbeidet som Office Manager/Service Manager i ledende reklamebyråer siden 2004.

Før hun begynte hos Infranode, hadde Lenita blant annet personalansvar for resepsjonister, konferanseverter og vaktmestere. Lenitas overordnede ansvar er å sørge for et velfungerende kontormiljø.

Lenita har svensk som morsmål og snakker engelsk flytende.

Linnea Jansen

Director, Asset Management
linnea.jansen@infranode.no
+47 982 639 55

Linnea begynte i Infranodes kapitalforvaltningsteam i mai 2022. Før Linnea kom til Infranode hadde hun arbeidet i Statkraft, Norges største kraftselskap.

De siste åtte årene der arbeidet hun i enheten for industrielt eierskap, som har ansvar for Statkrafts eierskap i andre norske kraftselskaper. Hun har vært styremedlem og leder av revisjonskomiteer i Agder Energi og Eviny samt styremedlem i Lede (DSO). Hos Statkraft arbeidet hun også med finansiell planlegging, risikostyring og interne revisjoner. Dessuten har hun erfaring som konsulent fra Econ Pöyry og Capgemini. Linnea tok sin utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (M.Sc. industriell økonomi, 2002) og Norges handelshøyskole (cand.merc, finans, 2004). Hun holder til i Oslo.

Markus Hassinen

Director and Country Manager Finland
markus.hassinen@infranode.fi
+358 40 159 0314

Markus ble ansatt i Infranode i januar 2024 som driftsdirektør og landssjef for Finland. Han har nærmere 25 års erfaring fra sektoren for internasjonal energiinfrastruktur. Han har arbeidet med rådgivning innen strategi og ledelse, totalentreprisekontrakter for kraftverk, drivstofforsyning og outsourcing av energi til industri og eiendommer samt virksomheter for fjernvarme.

De seneste 15 årene har Markus hatt ulike lederroller, inkludert en stilling som CEO i Nevel Group, et avansert forsynings- og infrastrukturselskap. Før Markus begynte hos Infranode var han assosiert partner i McKinsey & Company. Markus har internasjonal erfaring fra alle faser i investeringsprosjekter, drift og vedlikehold, utarbeidelse og gjennomføring av strategier, endringsledelse samt transaksjoner innen vekst og energiinfrastruktur.

Markus Hassinen har en M.Sc.-grad fra Lappeenranta University of Technology. Han er finsk statsborger og bor i Helsingfors.

Martin Ekström

Partner and Head of Asset Management
martin.ekstrom@infranode.se
+46 73 079 34 14

Martin har over 20 års internasjonal erfaring fra bransjen. Han har vært Head of Asset Management i Infranode siden høsten 2020.

Før Martin begynte i Infranode, var han Operations Director i Nordic Capital. Der samarbeidet han med ledelsen i porteføljeselskapene om å bidra til verdiskaping og redusere risiko i hele porteføljen. I tillegg har Martin hatt lederstillinger i to av Nordic Capitals porteføljeselskaper: Han har vært direktør for strategi og forretningsutvikling hos den globale metallprodusenten Luvata, og deretter driftsdirektør i det skandinaviske moteselskapet Gina Tricot.

Martin begynte karrieren i USA, hos selskapet Applied Value, som driver med strategirådgivning. Der jobbet han i 10 år og ble til slutt leder for New York-kontoret med ansvar for store oppdrag i bil- og hvitevareindustrien.

Martin har en doktorgrad i Engineering fra Stanford University, der han forsket på teknologiledelse i prosjektbaserte bransjer.

Han er også utdannet sivilingeniør i industriell teknikk og ledelse fra Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Under utdanningen var han i en periode stipendiat ved École Polytechnique i Paris.

Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har gode kunnskaper i fransk.

Mathilde Meier Mysen

Senior Investment Associate
mathilde.mysen@infranode.se
+46 709 61 76 27

Mathilde er en Senior Investment Associate på Infranode med tidligere erfaring fra transaksjonsbransjen. Før Mathilde kom til Infranode i 2021 jobbet hun som Senior Analyst i Transaction Dilligence teamet i EYs Strategy and Transaction avdeling i Stockholm.

Under sine år på EY jobbet Mathilde som rådgiver på både sell- og kjøpsiden av en rekke transaksjoner innenfor ulike bransjer.Mathilde har en M.Sc.-grad i Applied Economics & Finance fra Copenhagen Business School, hvor hun også fullførte en B.sc i Economics and Business Administration (HA Almen). Under studietiden jobbet hun deltid i finansavdelingen til moteselskapet Designers Remix. Hun tok dessuten et utvekslingssemesteret på Singapore Management University i Singapore. Mathilde har norsk som morsmål og snakker engelsk flytende.

Max Engardt

Senior Manager, Asset Management
max.engardt@infranode.se
+46 72 206 99 07

Max er Senior Manager i Infranode med lang erfaring som strategikonsulent og fra telekombransjen. Max ble ansatt i Infranode våren 2021.

Før Max begynte hos Infranode arbeidet han i Telia Company, først som lederassistent der han støttet og samarbeidet tett med konsernledelsen og styret, og rapporterte til konsernlederen og adm.dir. Deretter fikk Max ansvaret for fibervirksomheten mot bygg- og boligeiere i Sverige.

Max startet sin karriere innen bedriftsrådgivning i Accenture Strategy, der han arbeidet med et bredt spekter av bransjer, inkludert helsevesen, telekom og byggeindustri. Hans funksjonelle fokus var digitaliserings- og teknologistrategi.

Max er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm med spesialisering innen diskret matematikk og teoretisk datavitenskap.

I løpet av studiene tilbrakte Max et utvekslingssemester ved Hong Kong University of Science and Technology. Dessuten hadde han flere undervisnings- og praktikantstillinger, f.eks. for Atlas Copco i Hyderabad, India. Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Mikaela Reinhammar

Senior Legal Counsel – Regulatory Affairs
mikaela.reinhammar@infranode.se
+46 70 975 29 86

Mikaela Reinhammar har nærmere 10 års erfaring fra å jobbe med finansreguleringer hos ledende svenske og internasjonale advokatfirmaer. Fra høsten 2023 har Mikaela arbeidet i Infranode med selskapets regulatoriske virksomhet.

Mikaelas seneste stilling var som advokat hos Advokatfirman Cederquist. Der var hun en del av spesialistpraksisgruppen for finansreguleringer og fokuserte særlig på det økonomiske regelverket for kapitalforvaltere og forskrifter innen bærekraftig finans. Tidligere har hun blant annet arbeidet i det multinasjonale advokatfirmaet DLA Piper som har et komplett tilbud av advokattjenester. Mikaela har grundig kjennskap til blant annet AIFM-direktivet, offentliggjøringsforordningen (SFDR), taksonomiforordningen samt regelverket for bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terrorisme. Hun har en solid bakgrunn innen GRC (virksomhetsstyring, risikohåndtering og samsvarskontroll). Mikaela har en mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Uppsala.

Mikaela har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Oliver Bergman

Fund controller
oliver.bergman@infranode.se
+46 73 070 38 45

Oliver er Fund Controller i Infranode med over 4 års erfaring innen regnskap og fondsadministrasjon. Før han begynte i Infranode 2024 jobbet Oliver som fondsadministrator hos Apex Fund Services hvor han håndterte regnskap og kvartalsrapportering til investorer og myndigheter for nordiske alternative investeringsfond.

Han har også tidligere jobbet med fondsadministrasjon i Permian hvor fokus var på kvartalsrapportering, utarbeide meldinger til investorer og svare på investorspørsmål. Før det jobbet Oliver i KPMG med revisjoner av små og mellomstore bedrifter som opererer i ulike bransjer.

Oliver har en M.Sc. i Business and Economics med finansfokus fra Linköpings universitet, hans studier inkluderer et utvekslingssemester ved universitetet i Ljubljana. Oliver ble uteksaminert i 2020. Morsmålet hans er svensk og han snakker engelsk flytende.

Olof Domander

Valuation Associate
olof.domander@infranode.se
+46 72 963 53 47

Olof arbeider som Valuation Associate i Infranode og har over to års erfaring med finansiell modellering og verdivurderinger.

Før han begynte i Infranode i 2022 arbeidet Olof som aksjeanalytiker hos SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) med fokus på aksjer i mindre bedrifter og tjenesteselskaper. Han har tidligere arbeidet i verdivurderingsteamet hos Grant Thornton, med fokus på verdivurderinger for fusjoner og oppkjøp samt finansiell modellering av derivater.
Olof har en M.Sc.-grad i administrasjon og økonomi med spesialisering på finans fra Linköpings universitet, samt et utvekslingssemester på University of Pittsburgh i USA. Olof tok eksamen i 2020. Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Petter Ledsaak

Investment Manager – Debt Lead
petter.ledsaak@infranode.no
+47 481 064 90

Petter ble ansatt hos Infranode i mars 2022 og jobber som Investment Associate. Før Petter kom til Infranode jobbet han mer enn 5 år hos Citi. Hans seneste stilling i Citi var innen prosjekt og infrastrukturfinansiering i London, hvor han jobbet med rådgivning, syndikering og finansiering av infrastrukturprosjekter i Europa og Midtøsten.

Før dette jobbet Petter i Citi’s Corporate & Investment Banking avdeling i København. Innen Citi, jobbet Petter 1 år hos Pareto Securities i København.

Petter har en M.Sc. i Finansiering og Regnskap, og en B.Sc. i Economics and Business Administration fra Copenhagen Business School. Petter er norsk og bosatt i Oslo.

Philip Ajina

Founding Partner
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

 

Philip er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CIO. Han inngår i ledelsen og er involvert i alle aspekter ved Infranodes virksomhet, fra kapitalinnhenting via oppretting og gjennomføring av avtaler til kapitalforvaltning.

Utnevnt til styreleder i Infranode I Holding. Han følger opp avtaleoppretting og forretningsutvikling og er stemmeberettiget medlem av investeringsutvalget. Han har 12 års erfaring fra infrastruktursektoren i Norden og til sammen 17 års erfaring med investeringer, fusjoner og oppkjøp (M&A), forretningsutvikling og selskapsrett.

Philip er også styremedlem i Eneo Navitas, Infranode Energi og Loiste holding samt varamedlem i styret i ElectriCity og Yilport Gävle Sweden.
Før han var med på å starte Infranode, var Philip seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services. Der jobbet han med opprettingen av et eksportrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grunnleggerne av Flygplatsutveckling i Sverige AB, et initiativ med mål om å starte et langsiktig investerings- og forvaltningsselskap for lufthavninfrastruktur i Sverige.

Fra 2007 til 2012 var Philip ansvarlig for investering og prosjektutvikling i Nordic Airport Properties, et av hittil få samarbeid mellom offentlig og privat sektor om å utvikle og finansiere infrastruktur i Sverige. Philips erfaring med offentlig og privat infrastruktur omfatter både drift og prosjektledelse samt oppretting og gjennomføring av avtaler. Han var også styrets sekretær.

Før dette var Philip en av grunnleggerne av og administrerende direktør i et lite konsulentfirma som tilbød M&A-relaterte tjenester. I 2002 begynte Philip karrieren som medarbeider i teamene for M&A samt bank og finans hos Mannheimer Swartling (MSA), et av Sveriges ledende advokatfirmaer.

Philip fullførte en dobbelgrad i juss (L.LM) og økonomi (BSc) ved Stockholms universitet i 2002. Utdanningen omfatter stipendstudier ved NYU Stern School of Business, NYU School of Law og Bond University i Australia. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.

Pontus Berg

Investment Associate
pontus.berg@infranode.se
+46 70 604 10 56

Pontus er ansatt som Investment Associate hos Infranode. Før Pontus begynte i Infranode, arbeidet han i Alecta Investment Management med fokus på internasjonale infrastrukturinvesteringer. I sin stilling hos Alecta skaffet han seg erfaring fra å jobbe med flere store infrastrukturtransaksjoner i hele Norden, primært innen fjernvarme, digital infrastruktur og vindparker på land.

Pontus har en mastergrad i finans og en bachelorgrad i administrasjon og økonomi fra Stockholm School of Economics. Han har også studert juss ved Uppsala universitet.

Under studiene ved Stockholm School of Economics hadde Pontus flere praktikantstillinger, f.eks. innen eiendomsinvesteringer hos Areim, innen strategi og aksjeanalyse hos Söderberg & Partners og innen transaksjonstjenester hos Deloitte Financial Advisory.

Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Pontus Ferno, CFA

Valuation Director
pontus.ferno@infranode.se
+46 70 946 96 63

Pontus er ansvarlig for verdivurdering i Infranode. Han har over sju års erfaring med finansiell analyse, verdivurdering samt modellering fra ulike roller i investeringsbanker, kredittvurderingsinstitutter og verdivurderingskonsulenter.

Før Infranode var Pontus en del av Valuation & Modelling-avdelingen hos Deloitte i Sverige. Han har tidligere også arbeidet som kredittanalytiker i Deutsche Bank i Tyskland samt hos Moody’s Investors Service i Sverige.

Pontus har en siviløkonomeksamen fra Linköpings Universitet i Sverige og er CFA Charterholder. Han har arbeidet og studert i Sverige, Frankrike, Tyskland og USA. Han har svensk som morsmål, snakker engelsk flytende og har svært gode kunnskaper i fransk.

Rebecca Alnesjö

Senior Investment Associate
rebecca.alnesjo@infranode.se
+46 70 187 22 22

Rebecca begynte i Infranode i 2021 og har gjennom sin tidligere stilling i EY erfaring innen verdivurdering og modellering, primært i energisektoren. Hos EY arbeidet Rebecca med flere store transaksjoner innen infrastruktur, blant annet fjernvarme, strømnett og fornybar energi.

Rebecca har en mastereksamen i finans fra Handelshøyskolen i Norge samt en kandidateksamen i bedriftsøkonomi fra Linköpings Universitet. I studiene inngikk et utvekslingssemester på University of California, Berkeley i USA samt et utvekslingssemester på Nanyang Business School i Singapore.

Under masterstudiene gjennomførte Rebecca to internship-perioder i SEB, dels innen Corporate Finance og dels Infrastructure and Project Debt Financing. Under sin kandidateksamen arbeidet Rebecca også deltid hos SEB i Linköping. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Richard Drougge

Senior Fund Controller and Finance Team Lead
richard.drougge@infranode.se
+46 70 820 48 65

Richard begynte i Infranode i 2022. Richard har en bakgrunn fra eiendomsbransjen og har arbeidet med nordiske aktiva og internasjonale fondsstrukturer som Senior Fund Controller i tre år hos NREP før han begynte i Infranode.

Richard har også erfaring fra å arbeide med fusjoner og oppkjøp i eiendomsgruppen på PwCs avdeling for foretaksfinansiering. Erfaringen strekker seg fra salgs- og oppkjøpsmandater til oppdrag knyttet til selskapsgjennomganger, verdivurderinger og strategier.
Richard har en sivilingeniøreksamen fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm med spesialisering på bygg- og eiendomsøkonomi.

Samuli Kivipelto

Investment Manager
samuli.kivipelto@infranode.fi
+358 50 439 00 55

Samuli is an Investment Manager in Infranode’s investment team. Prior to joining Infranode in 2022, Samuli worked about five years as an investment banker at ICECAPITAL Securities in Helsinki, where he focused on energy and infrastructure sector M&A advisory.

Samuli has advised both local and international investors as well as energy and utility companies.

He has experience in numerous prominent M&A transactions and financing arrangements in Finland and elsewhere in the Nordic countries. Samuli has also previous experience in, for example, electricity market analysis at Fortum.

Samuli holds a M.Sc. and a B.Sc. in Industrial Management from University of Vaasa. He has also studied as an exchange student for a semester at the IÉSEG School of Management in Paris, focusing on finance studies. In addition, he has done additional studies in energy technology at LUT University. Samuli is a native Finnish speaker, he speaks fluent English and knows the basics of Swedish.

Silas Harbo

Head of Investments Denmark
silas.harbo@infranode.dk
+45 23 82 07 36

Silas begynte hos Infranode i november 2021 som direktør og ansvarlig for Infranodes virksomhet i Danmark.

Han har over tolv års erfaring med transaksjoner og økonomisk analyse innen energi og infrastruktur. Han kom fra en stilling som direktør i Nykredit Advisory, der han fungerte som lokal rådgiver for fusjoner og oppkjøp innen energi og infrastruktur. Han var også en av grunnleggerne av selskapet. I sin stilling hos Nykredit har Silas vært rådgiver for flere store energi- og forsyningsselskaper i Danmark, danske pensjonsfond og internasjonale infrastrukturfond som har vurdert å investere i infrastruktur i Danmark. Silas hadde også det overordnede ansvaret for oppbygning og deling av kunnskap innen energi og infrastruktur for hele Nykredits tilbud og bredere organisasjon. Han var en del av forretningsutviklingsteamet som etablerte enheten for ESG-rådgivning i Nykredit for å støtte store selskaper med å forbedre sin ESG-rating.Før Silas kom til Nykredit arbeidet han som sjefskonsulent i den strategiske analyseenheten hos Dansk Energi og han har lang erfaring fra arbeid med ulike energisektorer og -interessenter.

Silas Harbo har en MBA-grad i energi fra Columbia University og en mastergrad i økonomi fra Universitetet i København, noe som også inkluderte studier ved London School of Economics og ISCTE Business School i Lisboa. Han er en tidligere offiser i militæret med 13 måneders utplassering i Georgia. Han er dansk statsborger og bosatt i København.

Sofia Holmberg

Business Analyst
sofia.holmberg@infranode.se
+46 70-932 96 66

Sofia joined Infranode in April 2023 as their new Business Anlyst where she is a member of the Finance Team and working closely with the Asset Management Team.

Sofia has previously worked at a communcations agency with focus on financial communication as well as an Executive Compensaiton Analyst at Willis Towers Watson.

Sofia holds a M.Sc. in Economics with a major in Finance from Linköping University, wich included an exchange semester at the University of New South Wales, UNSW, in Sydney, Australia. She is a native Swedish speaker and fluent in English.

Sofia Sjerling

Investment Analyst
sofia.sjerling@infranode.se
+46 70 857 25 96

Sofia er Investment Analyst i Infranodes investeringsteam. Sofia innledet sin karriere som Investment Banking Analyst i Citi i London med fokus på sektorene teknologi, media og telekom og arbeidet deretter hos Citi i Stockholm med nordiske kunder

Før hun begynte i Infranode i 2023, arbeidet hun som strategikonsulent hos Accenture i Stockholm, med fokus på strategi rundt digitalisering og ny teknologi.

Sofia har en mastereksamen i finans samt en kandidateksamen i regnskap og finans fra Handelshögskolan i Stockholm. Under sine studieår gjennomførte Sofia flere internships, blant annet innen Debt Capital Markets og Leveraged Finance hos DNB i Stockholm, Investment Banking hos Handelsbanken i Stockholm og Investment Banking hos Citi i London. Sofias morsmål er svensk og hun snakker flytende engelsk.

Stefan Stanica

Investor Relations Manager
stefan.stanica@infranode.se
+46 76 647 13 25

Stefan er Investor Relations Manager og arbeider med investorrelasjoner og kapitalanskaffelse. Stefans erfaring fra finansbransjen omfatter blant annet kapitalanskaffelse, oppkjøpsfinansiering og formuesforvaltning.

Stefan begynte i Infranode i 2024 og har tidligere arbeidet for EQT Partners innen Client Relations & Capital Raising, SEB Leveraged Finance og SEB Private Wealth Management.

Stefan har en sivilingeniøreksamen fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han har svensk og rumensk som morsmål og snakker flytende engelsk.

Omfattende erfaring og kompetanse med lokal tilstedeværelse

Ekspertise innen eierskap og videreutvikling av infrastrukturverdier

Vi har lokal tilstedeværelse i alle nordiske land og forstår de ulike behovene, forskriftene og spesifikke utfordringene

Vårt nettverk består av ledende eksperter med erfaring fra ledenderstillinger innen infrastrukturvirksomhet, både offentlig og privat

Med vår kompetanse vil vi gjøre ansvarlige investeringer for å forbedre og videreutvikle vår infrastruktur for et bærekraftig samfunn

Vårt nettverk av eksperter

Vårt nettverk består av erfarne eksperter med lang erfaring fra ledende stillinger innen infrastrukturvirksomheter, både offentlig og privat. De har også lang erfaring fra politikk og institusjonelle investorer. Alle våre rådgivere har omfattende forståelse for de lokale perspektivene i de nordiske landene.

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har nærmere 45 års erfaring fra offentlig sektor med stillinger som finansminister, riksdagsmedlem og generaldirektør i EU-kommisjonen. Allan har vært medlem av den svenske infrastrukturkommisjonen og har lenge arbeidet med bærekraft på lokalt og globalt nivå.

Allan begynte karrieren som journalist. Senere førte engasjementet i fagforeningen IF Metall ham inn i politikken, der han blant annet har vært statssekretær i arbeidsmarkedsdepartementet, generaldirektør for Arbetsmarknadsstyrelsen og riksdagsmedlem. Han var finansminister i Ingvar Carlssons sosialdemokratiske regjering og har vært styremedlem i Sveriges riksbank.

Fra 1995 til 2000 var Allan generaldirektør for sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling i EU-kommisjonen. Allan har i tillegg vært styreleder for Sveriges Television og Lunds universitet. I 2007 gav regjeringen ham ansvaret for å utrede mulighetene til å lokalisere ESS i Sverige. Dessuten har han vært forhandler i ulike prosjekter og vært medlem av internasjonale kommisjoner og rådgivende komiteer.

Allan er for tiden styremedlem i den svenske infrastrukturkommunikasjonen, medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien, seniorrådgiver for tankesmien Global Utmaning i Stockholm og medlem av Global Utmanings rådgivende komité for klima og energi.

Anders Olsson

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Anders er seniorrådgiver i Infranode og stemmeberettiget medlem av selskapets investeringsutvalg. Han har nærmere 35 års erfaring fra energisektoren i Norden, blant annet elnett og varme.

I ti år har han hatt ledende stillinger hos E.ON og vært styremedlem i Svensk Energi.

Fra 2006 til 2008 var Anders administrerende direktør for den svenske elnettvirksomheten til E.ON. I 2008 ble han direktør og medlem av ledergruppen i E.ON Nordic, med ansvar for elnett, varme og gass. Deretter ble han viseadministrerende direktør og medlem av den globale ledergruppen i E.ON Nordic, en stilling han hadde fra 2010 til 2015.

Fra 2003 til 2006 var Anders administrerende direktør i ElektroSandberg AB (nå ONE Nordic AB), en ledende leverandør av tekniske konsulenttjenester og løsninger til kraft- og industrisektoren, der han tidligere hadde vært viseadministrerende direktør og hatt ulike lederstillinger.

Mellom 2006 og 2015 var Anders styremedlem i Svensk Energi (nestleder fra 2011), og mellom 2011 og 2015 var han styremedlem i Eurelectric, den europeiske energisektorens bransjeorganisasjon. I perioden 2012–2015 var han dessuten styremedlem i tankesmien Global Utmaning i Stockholm.

Anders har en Executive MBA-grad fra Lunds universitet.

Göran Honga

Senior Advisor

Göran har hatt en variert karriere. Han har hatt lederstillinger i både byggeselskaper og kommunal sektor. Han har vært ordfører og ble utnevnt til direktør for et sykehusdistrikt i Österbotten-regionen i Finland.

Hans engasjement innen offentlig helseadministrasjon understrekes ytterligere av hans deltakelse i statlige arbeidsgrupper og komiteer. Han hadde blant annet en viktig rolle i det forberedende arbeidet med den seneste helsereformen i Finland.

Göran er i dag styreleder i Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK, der han bidrar med stor kunnskap og ekspertise fra både eiendomssektoren og offentlig administrasjon. Han har en mastergrad i sivilingeniørfag fra Helsingfors teknologiske universitet.

Hannu Leskinen

Senior Advisor

Hannu har en lang og variert karriere. Han har hatt flere kommunale og statlige lederstillinger i Finland, primært med fokus på helsesektoren siden slutten av 1980-tallet.

I løpet av sin profesjonelle karriere har Hannu opparbeidet seg stor erfaring og ekspertise innenfor finsk helseadministrasjon- og politikk. Den siste formelle stillingen han hadde i den kommunale helsesektoren, var som direktør for sykehusregionen Norra Österbotten. I denne stillingen spilte han en viktig rolle i utformingen av helsereformen i Finland.

Hannu er styremedlem i Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK. Han har en mastergrad i sosialvitenskap fra universitet i Tammerfors og en doktorgrad i sosialvitenskap og helseadministrasjon fra universitetet i Kuopio.

Krister Skålberg

Senior Advisor

Krister has a long career covering many roles across the Nordic digital infrastructure space. He is an independent consultant with extensive experience in the Technology, Media and Telecom (TMT) sector.

Krister has spent his whole career in executive management positions for listed companies and in consulting roles in the areas of Transaction Advisory Services and Management Consulting. Over the past five years, Krister has built a technology team within EY’s strategy and transactions in the Nordics. He has led several assignments in strategic and operational areas, such as IT/Technology Due Diligence, and Commercial Due Diligence.
Krister hold a Master of science from the Royal Institute of Technology.

Lauri Virkkunen

Senior Advisor

Lauri har mer enn 30 års erfaring i den nordiske energisektoren, hvorav han tilbrakte mer enn 10 år som administrerende direktør i store energiselskaper. Lauri har blant annet vært administrerende direktør i Pohjolan Voima og Vattenfall Finland.

Lauri har flere tiårs ledererfaring fra energiselskaper og er rådgiver for Infranode relatert til energiinvesteringer i Finland.

I tillegg til sine operasjonelle stillinger har Lauri hatt en rekke styreverv i energiselskaper både i Finland og Sverige. For øyeblikket sitter Lauri i styret for Vantaan Energia Keski-Uusimaa, et fjernvarmeselskap som Infranode, Vantaa Energy og Keva nylig kjøpte fra Fortum.

Lauri har en mastergrad i ingeniørfag samt økonomi.

Niels Vallø

Niels Vallø

Senior Advisor

Niels har over 40 års erfaring fra shipping-, havne- og logistikksektoren. I 17 av disse årene har han vært administrerende direktør i ulike selskaper, senest i Helsingborg havn fra 2013 til 2018.

Under hans lederskap gjennomgikk havnen en snuoperasjon og befestet sin posisjon som Sveriges nest største containerhavn.

I løpet av 35 år som ansatt i konsernet A.P. Møller-Maersk jobbet han i perioder utenlands, nærmere bestemt i Saudi-Arabia, Iran og Spania. Han tilbrakte også tre år i Chile som administrerende direktør for de fem Maersk-selskapene som driver virksomhet i landet.

Europeisk jernbanetransport ble aktivt utbygd mellom 1990 og 1995, mens Niels var administrerende direktør i det Maersk-eide selskapet Skandi A/S, med Ikea som viktigste kunde i Europa. Ved Maersks hovedkontor var Niels driftsdirektør for Maersk Lines containerflåte fra 1995 til 1998. Han var i tillegg med på å starte det som i dag heter APM Terminals. Nye containerterminaler ble bygd i Salalah, Tangier og Bremerhaven, og fellesanlegg ble etablert ved havner i Italia og Det fjerne østen.

I 2008 fikk han stillingen som administrerende direktør i Cargo Service Holding A/S, som driver en containerterminal samt laste- og lossevirksomhet i Århus og IT-logistikkselskapet PicIt.

Han har hatt styreverv i Norfolk Line BV, Maersks selskaper i Chile samt Salalah Port Services og Inport Intelligent Port Systems AB.

Niels var inntil nylig honorær konsul for Danmark i Helsingborg.

Niels har en bachelor-grad fra Handelshøjskolen i København og har studert ledelse ved både Insead og Stanford Business School.

Ulrika Hasselgren

Senior Advisor

Ulrika Hasselgren er seniorrådgiver i Infranode og medlem av Infranodes ESG-komité. Som medlem av Infranodes ESG-komite er Ulrika med på å støtte ansvarlig og effektiv bruk av bærekraftige metoder og prosesser i de ulike delene av virksomheten.

Ulrika har flere tiår med erfaring og kunnskap om ansvarlige investeringer, og ESG-management. I 1999 grunnla hun Ethix, i tillegg til å utvikle en analysemodell og strategi for ansvarlige investeringer sammen med AP7 som senere ble brukt som markedsstandard. I 2015 ble Ethix solgt til den amerikanske corporate governance-giganten ISS.

Ulrika ble med i ledergruppen og jobbet globalt frem til hun i 2018 ble rekruttert som global leder for bærekraftige investeringer i Danske Bank i København. I dag er Ulrika leder for bærekraft og styremedlem i Coeli Group.

Som en erfaren bærekraftsekspert bidrar Ulrika til å fortsette utviklingen av bærekraftsspørsmålene som er essensielle for Infranode, og støtter ambisjonen om å være den foretrukne, langsiktige og ansvarlige eieren av bærekraftig infrastruktur.

Ulrika Jardfeldt

Senior Advisor

Ulrika har lang og omfattende erfaring fra energi- og eiendomsbransjen på både svensk og europeisk nivå. Hun var nylig leder for Vattenfalls forretningsområde Varme i Europa.

Ulrika har også erfaring fra roller som leder for distribusjon av fjernvarme hos E.ON, administrerende direktør for Svensk Fjärrvärme (nå en del av Energiföretagen Sverige) og som sekretær med ansvar for energi- og klimaspørsmål ved regjeringskontorene, Nærings- og innovasjonsdepartementet. Ulrika er styremedlem i Hafslund Oslo Celsio på vegne av Infranode.
Ulrika har en mastergrad i vann- og miljøteknikk fra Uppsala universitet.

Miljøvennlig energi i Norge

Lær om vårt partnerskap med Akershus Energi Varme

Kontakt oss

Stockholm

Kungsgatan 32, 111 35 Stockholm, Sweden

Vis på kart

 

Helsinki

Mikonkatu 6 C, FIN-00100 Helsinki

Vis på kart

Copenhagen

Bredgade 6, 1260 København, Danmark

Vis på kart

 

Oslo

Haakon VII Gate 10, 0161 Oslo, Norge

Vis på kart