Vårt team

Aleksi Graan

Director
Nordic Utilities Lead
aleksi.graan(at)infranode.se
+46 72 575 18 32
+358 40 511 54 73

Aleksi er Director og Nordic Utilities Lead for Infranodes virksomhet i Finland. Han har åtte års erfaring med investeringer i infrastruktur knyttet til kraft og offentlige tjenester, sosial infrastruktur og offentlig-private partnerskap.

Aleksi har vært involvert i flere høyprofilerte transaksjoner på det regulerte markedet for offentlige tjenester i Norden – både på kjøpssiden og på salgssiden – med en total transaksjonsverdi på over EUR 10,0 milliarder.

Hos Infranode har Aleksi fokusert på transaksjoner i Finland og Sverige. Aleksi er medlem av styret i Loiste og Loiste Holding, og han er styreleder for Varmalämmitys.

Før han ble ansatt i Infranode, var Aleksi strategisjef hos Fortum Distribution i Sverige (nå Ellevio). Der hadde han ansvaret for fusjoner og oppkjøp (M&A) samt strategiutvikling, og han var dypt involvert i desinvesteringen av Fortum Distribution-divisjonen. Før han ble strategisjef, ledet Aleksi teamet som hadde ansvar for langsiktig forvaltning av Fortum Distributions samlede ressurser i Finland, Norge og Sverige.

Aleksi startet karrieren hos Icecapital, en nordisk investeringsbank. Han var ansatt ved Helsingfors-kontoret og jobbet med M&A og finansrådgivning med fokus på kraft og offentlige tjenester. Oppdragene omfattet både selskaper i energisektoren og internasjonale infrastrukturinvestorer. Han jobbet med et bredt spekter av energiressurser, blant annet regulert strøm- og gassdistribusjon, varme, vannkraft, LNG, vindkraft og andre fornybare energikilder.

Aleksi har en M.Sc.-grad i økonomi og en sivilingeniøreksamen med fokus på energiteknologi, begge fra Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har finsk morsmål og snakker flytende engelsk og svensk.