Vårt team

Allan Larsson

Senior Advisor

Allan har nærmere 45 års erfaring fra offentlig sektor med stillinger som finansminister, riksdagsmedlem og generaldirektør i EU-kommisjonen. Allan har vært medlem av den svenske infrastrukturkommisjonen og har lenge arbeidet med bærekraft på lokalt og globalt nivå.

Allan begynte karrieren som journalist. Senere førte engasjementet i fagforeningen IF Metall ham inn i politikken, der han blant annet har vært statssekretær i arbeidsmarkedsdepartementet, generaldirektør for Arbetsmarknadsstyrelsen og riksdagsmedlem. Han var finansminister i Ingvar Carlssons sosialdemokratiske regjering og har vært styremedlem i Sveriges riksbank.

Fra 1995 til 2000 var Allan generaldirektør for sysselsetting, sosiale spørsmål og likestilling i EU-kommisjonen. Allan har i tillegg vært styreleder for Sveriges Television og Lunds universitet. I 2007 gav regjeringen ham ansvaret for å utrede mulighetene til å lokalisere ESS i Sverige. Dessuten har han vært forhandler i ulike prosjekter og vært medlem av internasjonale kommisjoner og rådgivende komiteer.

Allan er for tiden styremedlem i den svenske infrastrukturkommunikasjonen, medlem av Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien, seniorrådgiver for tankesmien Global Utmaning i Stockholm og medlem av Global Utmanings rådgivende komité for klima og energi.