Vårt team

Anders Olsson

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Anders er seniorrådgiver i Infranode og stemmeberettiget medlem av selskapets investeringsutvalg. Han har nærmere 35 års erfaring fra energisektoren i Norden, blant annet elnett og varme.

I ti år har han hatt ledende stillinger hos E.ON og vært styremedlem i Svensk Energi.

Fra 2006 til 2008 var Anders administrerende direktør for den svenske elnettvirksomheten til E.ON. I 2008 ble han direktør og medlem av ledergruppen i E.ON Nordic, med ansvar for elnett, varme og gass. Deretter ble han viseadministrerende direktør og medlem av den globale ledergruppen i E.ON Nordic, en stilling han hadde fra 2010 til 2015.

Fra 2003 til 2006 var Anders administrerende direktør i ElektroSandberg AB (nå ONE Nordic AB), en ledende leverandør av tekniske konsulenttjenester og løsninger til kraft- og industrisektoren, der han tidligere hadde vært viseadministrerende direktør og hatt ulike lederstillinger.

Mellom 2006 og 2015 var Anders styremedlem i Svensk Energi (nestleder fra 2011), og mellom 2011 og 2015 var han styremedlem i Eurelectric, den europeiske energisektorens bransjeorganisasjon. I perioden 2012–2015 var han dessuten styremedlem i tankesmien Global Utmaning i Stockholm.

Anders har en Executive MBA-grad fra Lunds universitet.