Vårt team

Christian Doglia

Founding Partner and CEO
christian@infranode.se
+46 73 320 74 87

Christian er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CEO. Han inngår i ledelsen og er involvert i alle aspekter ved Infranodes virksomhet, fra kapitalinnhenting via oppretting og gjennomføring av avtaler til kapitalforvaltning.

Han har 17 års erfaring fra infrastruktursektoren og til sammen 20 års internasjonal erfaring med kredittstrukturering, foretaksfinansiering og forretningsutvikling i flere europeiske jurisdiksjoner.

Christian er styremedlem i Infranode, Yilport Sweden og Eneo Solutions. I tillegg er han observatør i Vasa Värmes styre.
Før han var med på å starte Infranode, var Christian seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit). Der jobbet han med opprettingen av et eksportrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Han har dessuten vært ansvarlig for bedriftsutvikling og juridiske spørsmål hos IBS, det svenske internasjonale programvareselskapet.

I 2009 og 2010, før han flyttet til Sverige, var Christian med på å grunnlegge Arcadium Infrastructure, et initiativ med mål om å starte et langsiktig kredittfond for infrastruktur på 2 milliarder euro.

Fra 2001 til 2009 jobbet Christian i London. Der ledet han teamet for europeisk infrastruktur i FSA, et såkalt monoline-selskap innen kredittforsikring, og arbeidet med mange banebrytende finansieringsstrukturer for infrastruktur og kommunal sektor. I tillegg til å lede FSAs virksomhet i Italia jobbet han med prosjektfinansiering i flere europeiske land, blant annet Storbritannia, Frankrike, Spania og Norden.

Han begynte karrieren som kundeansvarlig ved London-kontoret til divisjonen for global finansiell risiko hos Willis Ltd. Der var han primært ansvarlig for å forvalte en portefølje bestående av forsikrings- og gjenforsikringsløsninger spesielt rettet mot italienske banker.

Han er utdannet ved Universitá Bocconi i Milano, der han fullførte en grad i finansmarkeder og -institusjoner. Senere studerte han ved Erasmus-universitetet i Rotterdam og London Business School. Han har italiensk morsmål, snakker flytende engelsk og slovensk og har gode kunnskaper i svensk og fransk.