Vårt team

Christian Gustavsson

Senior Advisor
christian.gustavsson(at)infranode.se
+46 70 219 05 97

Christian har over 20 års erfaring fra offentlig sektor og politikk, med ledende stillinger på regionalt og kommunalt nivå i politikken. Fra 2000 til 2006 jobbet Christian med kommunikasjon og valgkamper på Moderaternas sentrale partikontor.

Deretter ble han landstingsråd i Östergötland, der han hadde ansvar for helsesektoren. I 2011 ble Christian kommunalråd i Linköping kommune.

Mellom 2011 og 2018 var Christian styremedlem i konsernet Linköpings Stadshus AB. I denne perioden jobbet han hovedsakelig med infrastruktur gjennom AB Östgötatrafiken, en rådgivende gruppe for vekst og utvikling i svenske kommuner og regioner, samt i styret for bransjeorganisasjonen Svensk kollektivtrafik. Han har også vært styreleder i Science Park Mjärdevi.

Christian er nå nestleder i styret for AB Östgötatrafiken og styremedlem i eiendomsselskapet Sankt Kors AB.

Christian er nestleder i styret for AB Östgötatrafiken og styremedlem i eiendomsselskapet Sankt Kors AB. Han er også medlem av Moderaternas partistyre.

Siden 2018 har han gått på sivilingeniørstudiet i teknisk fysikk og elektroteknikk ved Linköpings universitet.