Vårt team

Daniel Oxholm

Investment Manager
daniel.oxholm@infranode.dk
+45 25 60 80 45

Daniel ble ansatt i Infranode i april 2022. Før han begynte hos Infranode, arbeidet han seks år hos Nykredit Advisory, et lokalt rådgivningsselskap innen fusjoner og oppkjøp med et tydelig fokus på energi og infrastruktur.

Daniel har fungert som rådgiver for både lokale og internasjonale investorer samt de fleste større energi- og forsyningsselskaper for infrastrukturinvesteringer i Danmark.

Han har også arbeidet i Catella Corporate Finance, en paneuropeisk eiendomsrådgiver, der han fokuserte på større transaksjoner i Danmark.

Daniel har en mastergrad i finans og strategisk ledelse og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, begge fra Copenhagen Business School. Han har dansk som morsmål og holder til i København.