Vårt team

Erika Åslin

CFO
erika.aslin(at)infranode.se
+46 76 76 76 76 4

Erika har over 20 års erfaring med økonomi og regnskap. I 2019 ble hun ansatt som CFO i Infranode. Erika begynte yrkeskarrieren som statsautorisert revisor i London og har siden skaffet seg erfaring med foretaksfinansiering, regnskapsrapportering, foretaksstyring, risikostyring, skatt og juridisk strukturering.

Før hun begynte i Infranode, hadde Erika ledende stillinger innen investeringsbankvirksomhet, eiendomsinvestering og europeisk kredittstrukturering.

Fra 2007 til 2013 jobbet Erika som senior økonomikonsulent hos J.P. Morgan i Sverige. Hun var med på å etablere investeringsbankens filial i Stockholm og hadde ansvar for regnskapsrapportering, HR, IT og foretaksstyring.

Erika har tidligere jobbet som CFO i Storskogen, et svensk investeringsselskap, og som økonomidirektør i Pelican Selfstorage, et nordisk eiendomsinvesteringsselskap som eies av Washington State Investment Board. Før hun vendte tilbake til Sverige, var hun sjef for økonomi og regnskap i MV Credit, en europeisk kredittspesialist med hovedkontor i London. Der hadde hun det overordnede ansvaret for økonomiavdelingen.

Erika ble statsautorisert revisor i 2002 og har en BSc Honours-grad i regnskap fra Oxford Brookes. Hun har svensk morsmål og snakker flytende engelsk.