Vårt team

Hannu Leskinen

Senior Advisor

Hannu har en lang og variert karriere. Han har hatt flere kommunale og statlige lederstillinger i Finland, primært med fokus på helsesektoren siden slutten av 1980-tallet.

I løpet av sin profesjonelle karriere har Hannu opparbeidet seg stor erfaring og ekspertise innenfor finsk helseadministrasjon- og politikk. Den siste formelle stillingen han hadde i den kommunale helsesektoren, var som direktør for sykehusregionen Norra Österbotten. I denne stillingen spilte han en viktig rolle i utformingen av helsereformen i Finland.

Hannu er styremedlem i Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK. Han har en mastergrad i sosialvitenskap fra universitet i Tammerfors og en doktorgrad i sosialvitenskap og helseadministrasjon fra universitetet i Kuopio.