Vårt team

Julia Holm Kosulko

Senior Sustainability Manager
julia.kosulko@infranode.se
+46 70 639 8468

Julia er Senior Sustainability Manager og Operations Manager i Infranodes kapitalforvaltningsteam og har ni års erfaring fra kommersiell rådgivning i energibransjen. Julia ble ansatt i Infranode i juni 2021.

Før Julia begynte hos Infranode arbeidet hun i Sweco og Pöyry (nå AFRY). Hennes kjerneekspertise er fjernvarme og energieffektivitet, men hun har også arbeidet med et bredt spekter av teknologier innen fornybar energi. På disse områdene har Julia gjennomført markedsanalyser og kommersielle analyser, utarbeidet forretningsplaner og kommersielle modeller, utført kvalitetsvurderinger og datastyrte analyser.

De seks siste årene har Julia arbeidet som kommersiell rådgiver, og senere som kommersiell leder for selskapsgjennomganger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp i infrastruktursektoren i Norden og Baltikum. Julias spesialitet har vært volumprojeksjon, prisstrategi, kontrakter og innkjøpsanalyse. Julia har ansvar for analyseintegritet og en helhetlig tilnærming i vurderingen av aktuelle bedriftsporteføljer samt å utforme faktabaserte fremtidige prospekter og verdiskapende initiativer.

Julia har en mastergrad i maskinteknikk fra Kyiv University of Construction and Architecture med spesialisering innen varme og ventilasjon. Julia har også en utdanning tilsvarende mastergrad fra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm og Chalmers tekniske høyskole i Göteborg med fokus på strategiske vurderinger på energiområdet. Julia tok dessuten flere kurs utenom pensum, f.eks. innen finans, kommunikasjon og lederskap.

Julia har ukrainsk som morsmål og snakker flytende engelsk, svensk og russisk.