Vårt team

Jussi Kärnä

Senior Manager, Asset Management
jussi.karna@infranode.fi
+358 407 389 130

Jussi er Senior Manager og har over ti års erfaring fra ulike roller i energibransjen.Jussi begynte hos i Infranode i 2022. Før han sluttet seg til Infranode, arbeidet han i Fortum der han startet sin karriere i konsernets team for investerings- og porteføljeanalyse.

Jussis ansvar var investeringsanalyse i forretningsenhetene fjernvarme-/kjøling og avfallshåndtering. Dessuten arbeidet han med andre strategiske investeringsprosjekter knyttet til Fortums produksjonsteknologier. I tillegg til arbeidet med å forbedre selskapets egeneide virksomhet støttet Jussi også i administrasjonen av Fortums deleide fjernvarmeselskaper. Han siste stilling før han forlot Fortum, var i konsernets strategiske prosjektstyringsgruppe. Der arbeidet han for å oppfylle verdiskapingsmålet på 100 M€/a for porteføljen for transformasjonsinitiativet som ble kunngjort på Fortum Capital Markets Day i 2020.

I tillegg til erfaringen fra Fortum har Jussi hatt stillinger som deskanalytiker og børshandler i ulike selskapers engrossalg av kraft. Der handlet han med kraftomsetning og bilateralt med fysiske produkter samt analyse av de grunnleggende betingelsene for det vesteuropeiske kraftmarkedet. Han har også erfaring som lederkonsulent fra Pöyry der han arbeidet med oppdrag for kunder i Nord-Amerika.

Jussi har en mastergrad i finans og investeringer fra Rotterdam School of Management ved Erasmus University Rotterdam og en bachelorgrad fra Helsinki School of Economics. Han har dessuten tittelen Chartered Financial Analyst®. Han har finsk som morsmål og snakker flytende engelsk.