Vårt team

Karin Cakste

Group CFO
karin.cakste@infranode.se
+46 70 519 87 87

Karin er Group CFO for Infranode og har over 20 års erfaring fra ulike lederstillinger innen finans og private equity. De seneste årene har hun også fokusert stadig mer på bærekraftige investeringer.

Hun begynte i Infranode i 2023. Karin inngår i Infranodes ledergruppe og har i tillegg til finansfunksjonen fokus på å drive Infranodes vekstreise og støtte øvrige forretningsfunksjoner.

Før Infranode arbeidet Karin innen Private Equity som CFO i Summa Equity der hun inngikk i ledergruppen og bygde opp finansfunksjonen, samt at hun var CEO for den regulerte AIF-forvalteren. Før det igjen hadde hun en stilling som CFO i Litorina. Hun har deltatt i kapitalanskaffelse hos både Summa Equity og Litorina.

I tillegg til erfaringen fra Private Equity har Karin arbeidet hos PwC som både revisor og managementkonsulent, og hun har også vært Finance Manager og CFO.

Karin har en MSc i Business Administration, med innretning mot regnskap og finansiering fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.