Vårt team

Lars Åberg

Senior Advisor og ledamot i investeringskomitéen

Lars er seniorrådgiver i Infranode og stemmeberettiget medlem av selskapets investeringsutvalg. Han har 40 års erfaring fra finanssektoren, blant annet 20 år i ledende stillinger i de svenske AP-fondene (sjef for renteinvestering)

og det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF (sjef for renteinvestering, sjef for forvaltning av eiendeler og passiva (ALM) samt sjef for fordeling av eiendeler). Lars er nestleder i styret i AP4.

Lars startet karrieren sin i det svenske bankkonsernet PK Banken (nå Nordea), der han tilbrakte 15 år i ulike stillinger både i Sverige og i utlandet.

Fra 1991 til 1997 var han sjef for renteinvestering i de svenske AP-fondene (1–3) med ansvar for tildelinger på over SEK 600 milliarder. Senere ble han ansatt i det svenske pensjons- og forsikringsselskapet AMF, der han var sjef for renteinvestering og utenlandsk valuta, sjef for forvaltning av eiendeler og passiva (ALM) samt sjef for fordeling av eiendeler. I hele perioden hos AMF var han medlem av styringsgruppen for kapitalforvaltning.

Lars har hatt styreverv i AMF Fastigheter AB og Rikshem AB og er for tiden styremedlem i Tryggstiftelsen / SEB Trygg Liv Gamla.

Han har en bachelor-grad i bedriftsøkonomi fra Stockholms universitet.