Vårt team

Niikka Liimatainen

Head of Investments Finland
niikka.liimatainen@infranode.se
+358 45 166 3882

Niikka er Country Lead Finland og Senior Investment Manager. Han ble ansatt i Infranode i 2019 og er investeringsmedarbeider. Før han begynte i Infranode, jobbet Niikka med investeringsbankvirksomhet både i London og i Finland.

Han har vært involvert i flere transaksjoner knyttet til funksjoner og oppkjøp (M&A) i flere bransjer, blant annet et mislykket oppkjøp av en stor aktør i sektoren for transportinfrastruktur.
Etter eksamen i 2016 ble Niikka ansatt i UBS Investment Bank. Der jobbet han på kjøpssiden med flere M&A-transaksjoner som omfattet investorer med risikokapital. Deretter jobbet han hos Aventum Partners med flere nordiske M&A-transaksjoner.Niikka har en M.Sc.-grad i finansøkonomi fra Svenska handelshögskolan i Finland og en B.Comm.-grad i finans fra John Molson School of Business. Studiene omfattet et utvekslingssemester ved ESSCA i Shanghai. Niikka har finsk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i svensk og fransk.