Vårt team

Philip Ajina

Founding Partner
philip@infranode.se
+46 70 755 99 78

 

Philip er en av grunnleggerne av Infranode og selskapets CIO. Han inngår i ledelsen og er involvert i alle aspekter ved Infranodes virksomhet, fra kapitalinnhenting via oppretting og gjennomføring av avtaler til kapitalforvaltning.

Utnevnt til styreleder i Infranode I Holding. Han følger opp avtaleoppretting og forretningsutvikling og er stemmeberettiget medlem av investeringsutvalget. Han har 12 års erfaring fra infrastruktursektoren i Norden og til sammen 17 års erfaring med investeringer, fusjoner og oppkjøp (M&A), forretningsutvikling og selskapsrett.

Philip er også styremedlem i Eneo Navitas, Infranode Energi og Loiste holding samt varamedlem i styret i ElectriCity og Yilport Gävle Sweden.
Før han var med på å starte Infranode, var Philip seniorrådgiver i SEK (Svensk Exportkredit) Advisory Services. Der jobbet han med opprettingen av et eksportrettet infrastrukturfond, Svenska Export- och Infrastrukturfonden. Philip var en av grunnleggerne av Flygplatsutveckling i Sverige AB, et initiativ med mål om å starte et langsiktig investerings- og forvaltningsselskap for lufthavninfrastruktur i Sverige.

Fra 2007 til 2012 var Philip ansvarlig for investering og prosjektutvikling i Nordic Airport Properties, et av hittil få samarbeid mellom offentlig og privat sektor om å utvikle og finansiere infrastruktur i Sverige. Philips erfaring med offentlig og privat infrastruktur omfatter både drift og prosjektledelse samt oppretting og gjennomføring av avtaler. Han var også styrets sekretær.

Før dette var Philip en av grunnleggerne av og administrerende direktør i et lite konsulentfirma som tilbød M&A-relaterte tjenester. I 2002 begynte Philip karrieren som medarbeider i teamene for M&A samt bank og finans hos Mannheimer Swartling (MSA), et av Sveriges ledende advokatfirmaer.

Philip fullførte en dobbelgrad i juss (L.LM) og økonomi (BSc) ved Stockholms universitet i 2002. Utdanningen omfatter stipendstudier ved NYU Stern School of Business, NYU School of Law og Bond University i Australia. Han har svensk morsmål, snakker flytende engelsk og har grunnleggende kunnskaper i tysk.