Vårt team

Pontus Berg

Investment Associate
pontus.berg@infranode.se
+46 70 604 10 56

Pontus er ansatt som Investment Associate hos Infranode. Før Pontus begynte i Infranode, arbeidet han i Alecta Investment Management med fokus på internasjonale infrastrukturinvesteringer. I sin stilling hos Alecta skaffet han seg erfaring fra å jobbe med flere store infrastrukturtransaksjoner i hele Norden, primært innen fjernvarme, digital infrastruktur og vindparker på land.

Pontus har en mastergrad i finans og en bachelorgrad i administrasjon og økonomi fra Stockholm School of Economics. Han har også studert juss ved Uppsala universitet.

Under studiene ved Stockholm School of Economics hadde Pontus flere praktikantstillinger, f.eks. innen eiendomsinvesteringer hos Areim, innen strategi og aksjeanalyse hos Söderberg & Partners og innen transaksjonstjenester hos Deloitte Financial Advisory.

Han har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.