Vårt team

Tapio Saarenpää

Senior Advisor

Tapio har 30 års erfaring fra energisektoren i Finland, blant annet 10 år som administrerende direktør i tre energiselskaper. Under hans lederskap fikk et nytt kjernekraftselskap, Fennovoima, godkjenning fra den finske regjeringen og det finske parlamentet til å bygge et nytt kjernekraftverk i Finland.

Tidlig i karrieren jobbet Tapio i Teollisuuden Voima, der han hadde ulike stillinger med stadig større ansvar. Siden 2005 har han vært administrerende direktør for tre finske energiselskaper. To av dem, Rauman Energia og Vakka-Suomen Voima, er mellomstore kraft- og varmeselskaper med hovedsakelig kommunalt eierskap.

Som administrerende direktør i Fennovoima ledet han på vellykket vis selskapet gjennom de fem første årene av kjernekraftverkprosjektet. Den viktigste oppgaven hans i denne fasen var å få politisk aksept for den nye aktøren og det nyetablerte industriområdet. Dette krevde stor innsats når det gjaldt kommunikasjon og håndtering av interessenter.

I tillegg til operative oppgaver har Tapio hatt en rekke styreverv, hovedsakelig i datterselskaper og selskaper som har tilknytning til selskapene han har vært administrerende direktør for.

Tapio er utdannet sivilingeniør innen teknisk fysikk fra Aalto-universitetets tekniska högskola, med spesialisering i kjerne- og energiteknikk samt energistyring. Han har også en MBA-grad fra samme universitet.