Det grønne energiselskapet i den voksende Skåne-regionen

Skånska Energi er et integrert energiselskap lokalisert i Södra Sandby, Lund kommune i Skåne fylke. Selskapet eier og driver en regulert virksomhet for distribusjon av elektrisitet i tillegg til småskala energiproduksjon og energiløsninger for lokale bedrifter.

Skånska Energi ble grunnlagt i 1916 og har ca. 18 700 strømdistribusjonskunder, ca. 15 800 strømsalgskunder og genererer ca. 48 GWh vannkraft.

Skånska Energi er eid samme med majoritetseier Kraftringen, et regionalt kommunalt eiet energiselskap.