Medeier i en av de største kommunalteide integrerte energiselskapene i Finland

Loiste er et integrert energiselskap i Finland. Selskapets primære virksomhet er konsentrert i Kainuu og Nord-Østerbotten, hvor Loiste eier og driver det 6. største elektrisitetsdistribusjonsnettet i Finland etter nettlengde samt sørger for fjernvarme i byen Kajaani. I tillegg eier Loiste den 5. største strømsalgssvirksomheten med ca. 190 000 kunder og har en portefølje på ca. 100 MW fornybar kraftproduksjon.

Infranode eier Loiste sammen med byen Kajaani, Sotkamo kommune og Mirova.