Investeringer

Oslofjord Varme – Bærekraftig
fjernvarme i Oslo-regionen

 

Oslofjord Varme er et norsk fjernvarmeselskap som bygger, eier og driver systemer for fjernvarme og -kjøling

Oslofjord Varme er et norsk fjernvarmeselskap som bygger, eier og driver systemer for fjernvarme og -kjøling i områdene Fornebu, Lysaker og Sandvika i Stor-Oslo-regionen. Selskapet har også eierposter i fellesforetakene Drammen Fjernvarme (50 %) og Fredrikstad Fjernvarme (57%).

Oslofjord Varme ble grunnlagt i 1989 og har, inkludert fellesforetakene, et årlig salg av varme på ca. 376 GWh og kjøling ca. 63 GWh. De kombinerte kjøle- og varmenettverkene har en total lengde på 119 kilometer.

Oslofjord Varme AS er eid i fellesskap av et konsortium bestående av Infranode, KLP og Vauban Infrastructure Partners, som er tilknyttet Natixis Investment Managers.
Les mer om Oslofjord Varme

SDG

Oslofjord Varme AS samfunnsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse de utfordringene som er uttrykt som de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er illustrert med de relevante ikonene nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E_SDG goals_icons-individual-rgb-11
E-WEB-Goal-12-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investeringsdato: April 2018


Land: Norge


Sektor:Fjernvarme