Investeringer

Oslofjord Varme – Bærekraftig kommunal
fjernvarme i Oslo-regionen

 

Oslofjord Varme er et norsk fjernvarmeselskap som bygger, eier og driver systemer for fjernvarme og -kjøling

Oslofjord Varme er et norsk fjernvarmeselskap som bygger, eier og driver systemer for fjernvarme og -kjøling i områdene Fornebu, Lysaker og Sandvika i Stor-Oslo-regionen. Selskapet har også eierposter i fellesforetakene Drammen Fjernvarme (50 %) og Fredrikstad Fjernvarme (57%).

Oslofjord Varme ble grunnlagt i 1989 og har, inkludert fellesforetakene, et årlig salg av varme på ca. 376 GWh og kjøling ca. 63 GWh. De kombinerte kjøle- og varmenettverkene har en total lengde på 119 kilometer.

Oslofjord Varme AS er eid i fellesskap av et konsortium bestående av Infranode, KLP og Vauban Infrastructure Partners, som er tilknyttet Natixis Investment Managers.
Les mer om Oslofjord Varme


Investeringsdato: April 2018


Land: Norge


Sektor:Fjernvarme