Investeringer

Skånska Energi – Det grønne energiselskapet i
den voksende Skåne-regionen

 

Det grønne energiselskapet i den
voksende Skåne-regionen

Skånska Energi er et integrert energiselskap lokalisert i Södra Sandby, Lund kommune i Skåne fylke. Selskapet eier og driver en regulert virksomhet for distribusjon av elektrisitet i tillegg til småskala energiproduksjon og energiløsninger for lokale bedrifter.

Skånska Energi ble grunnlagt i 1916 og har ca. 18 700 strømdistribusjonskunder, ca. 15 800 strømsalgskunder og genererer ca. 48 GWh vannkraft.

Skånska Energi er eid samme med majoritetseier Kraftringen, et regionalt kommunalt eiet energiselskap.

SDG

Skånska Energis samfunnsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse de utfordringene som er uttrykt som de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er illustrert med de relevante ikonene nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Investeringsdato: Oktober 2018


Land: Sverige


Sektor:Strømdistribusjon og energiløsninger