Investeringer

Vandel III – En av de største
solparkene i Norden

 

Bidrar til et grønt og bærekraftig samfunn med 100 % fornybar og usubsidiert solenergi

Vandel III er en solpark under oppbygning i Midtjylland, Danmark. Her bygger man om en nedlagt NATO-flyplass til en av de største solparkene i Norden og Europa.

Solparken kommer til å være 100 % usubsidiert og levere en årlig produksjon på ca. 160 000 MWh, noe som innebærer grønn strøm til ca. 36 000 danske husholdninger. Totalt dekker parken et areal på over 180 hektar. Det tilsvarer over 250 fotballbaner.

Byggingen startet på begynnelsen av 2020 og parken forventes å stå ferdig i løpet av vinteren 2021/2022.

Infranode eier 60 % av Vandel III og har inngått en samarbeidsavtale med BeGreen som har ansvar for bygging, drift og vedlikehold.

Mål for bærekraftig utvikling

Vandels samfunnsbidrag, det vil si hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse problemer, uttrykt som et mål for bærekraftig utvikling (SDG, Sustainable Development Goals), illustreres med relevante ikoner nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investingsdato: Desember 2019


Land: Danmark


Sektor: Solenergi