Investeringer

Vandel III – Infranode investerer i den
største solfangerparken i Norden

 

Den største solfangerparken i Norden

Vandel III er en solfangerpark som er under oppføring i Midtjylland i Danmark. Her bygger man om en nedlagt NATO-flyplass til det som per i dag forventes å bli den største solfangerparken i Norden og den sjuende største i Europa. Solfangerparken vil være 100 % subsidiefri og levere en årlig produksjon på ca. 160 000 MWh og forsyne ca. 36 000 husholdninger med grønn elektrisitet. Byggingen av den nye parken starter tidlig i 2020, og Vandel III kommer til å produsere sin første kraft i 2021.

Vandel III eies sammen med minoritetseieren BeGreen, som også vil håndtere bygging, drift og vedlikehold av solfangerparken.

SDG

Vandel IIIs samfunnsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse de utfordringene som er uttrykt som de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er illustrert med de relevante ikonene nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030
E-WEB-Goal-13-1030x1030 (1)

Investingsdato: Desember 2019


Land: Danmark


Sektor: Solfangerpark