Investeringer

Velfra – Investere i norsk
sosial infrastruktur

 

Investere i norsk sosial infrastruktur

Velfra er en portefølje som består av fire rehabiliteringssentre, 42 omsorgsboliger, 7 barnehager og 2 grunnskoler, som hovedsakelig ligger i den sterkt voksende Oslo-regionen. Fasilitetene drives av anerkjente private leverandører av helse- og omsorgstjenester ifølge serviceavtaler om offentlige anskaffelser med norske kommuner og regionale helsemyndigheter.

Velfra eies sammen med DIF, en ledende uavhengig infrastrukturinvestor.


Investeringsdato: April 2018


Land: Norge


Sektor: Sosial infrastruktur