Investeringer

Yilport Gävle – Investering i samfunnskritisk nasjonal
transportinfrastruktur i Sverige

 

Investering i samfunnskritisk nasjonal transportinfrastruktur i Sverige

Gävle havn konsesjon (Yilport Sweden) driver Sveriges 3. største containerhavn, samt en stor tørrbulkterminal for generell last i Gävle, Sverige. Havnen ligger strategisk plassert like nord for Stockholm og er nær midt-sverige regionen med betydelig industriell aktivitet, og håndterte rundt 230 TEU i 2018.

Gävle kommune (gjennom Gävle Hamn AB) sammen med Infranode og Yilport gjennom Yilport Sweden investerer i fellesskapfor å møte den økende etterspørselen etter containertransport. I 2021 skal det planlegges en ny containerterminal som vil øke kapasiteten til 600 000 TEU.

Som et supplement til havnevirksomheten, driver Yilport Sweden også flere logistikkterminaler i forbindelse med havnen, samt Stockholm intermodale terminal sør for Arlanda flyplass.

Yilport Sweden er sameid med Yilport Holding, en global havneaktør med nær 30 havneterminaler i sin globale portefølje.

SDG

Yilport Swedens samfunnsbidrag, dvs. hvordan deres produkter og/eller tjenester bidrar til å løse de utfordringene som er uttrykt som de bærekraftige utviklingsmålene. Dette er illustrert med de relevante ikonene nedenfor.

E-WEB-Goal-07-1030x1030
E-WEB-Goal-09-1030x1030

Investeringsdato: April 2019


Land: Sverige


Sektor: Transport (havneoperatør)