Vårt team

Cornelia Böttiger

Communications Manager
cornelia.bottiger@infranode.se
+46 73 515 41 06

Cornelia har ansvar for Infranodes interne og eksterne kommunikasjon med fokus på å bygge opp og styrke bedriftens anseelse. Hun har over 10 års erfaring med kommunikasjons- og varemerkearbeid, inkludert eventer og prosjektledelse, med særskilt innretning på samfunnsaktører og samfunnskritiske spørsmål.

Før hun begynte i Infranode i 2023, arbeidet Cornelia som Global Head of Communications i helseselskapet Kry der hun inngikk i den utvidede ledergruppen. Før det igjen jobbet hun som kommunikasjonskonsulent for et av Sveriges ledende kommunikasjonsbyråer, Gullers Grupp. Hun har blant annet erfaring med å drive store PR- og kommunikasjonsprosjekter, arbeide med policyprosesser, kommunikasjon i kapitalanskaffelsesrunder samt krisekommunikasjon.

Cornelia har en internasjonal master i statsvitenskap og en kandidateksamen i strategisk kommunikasjon. Hun har også en bakgrunn innen sjøfart og har tidligere studert bedriftsøkonomi og fransk. Cornelia har skrevet begge sine akademiske avhandlinger innen emnet urban utvikling og bærekraft. Hun har svensk som morsmål og snakker flytende engelsk.