Vårt team

Göran Honga

Senior Advisor

Göran har hatt en variert karriere. Han har hatt lederstillinger i både byggeselskaper og kommunal sektor. Han har vært ordfører og ble utnevnt til direktør for et sykehusdistrikt i Österbotten-regionen i Finland.

Hans engasjement innen offentlig helseadministrasjon understrekes ytterligere av hans deltakelse i statlige arbeidsgrupper og komiteer. Han hadde blant annet en viktig rolle i det forberedende arbeidet med den seneste helsereformen i Finland.

Göran er i dag styreleder i Suomen Hyvinvointikiinteistöt SHK, der han bidrar med stor kunnskap og ekspertise fra både eiendomssektoren og offentlig administrasjon. Han har en mastergrad i sivilingeniørfag fra Helsingfors teknologiske universitet.