Infranode investerer i Yilport Oslo for å fremme en grønn omstilling i Norges største containerhavn

Det nordiske infrastrukturselskapet Infranode investerer i Yilport Oslo, operatøren av Norges største havn. Gjennom avtalen bekrefter Infranode sin strategi om å gjøre langsiktige og ansvarlige investeringer i infrastruktur i Norden. Yilport Oslo spiller en viktig rolle i Oslo Havns ambisjon om å bli den første fossilfrie havnen i verden.

”Gjennom denne investeringen gjør vi vår fjerde investering i Norge, og vår første innenfor transportsektoren. Dette viser Infranodes evne til å gjennomføre komplekse investeringer i viktig norsk infrastruktur,  samtidig som Yilport Oslo utfyller vår eksisterende portefølje innen energi og sosial infrastruktur ”, sier Erik Botnevik, Norgesansvarlig i Infranode.

Gjennom avtalen kjøper Infranode en del av Yilport Oslos eierselskap, fra Yilport Holding. Oslo Havn er Norges største og dekker gjennom sin virksomhet 80 prosent av Osloregionen og over halvparten av den totale befolkningen i Norge. Yilport Oslo har for øyeblikket konsesjon til å drive havnen fram til 2035, med mulighet til forlengelse med ytterligere 10 år.

”Vi er veldig glade for å utvide vårt partnerskap med Yilport og gjennomføre vår andre investering i en containerhavn, i tillegg til den vi har gjort i Gävle kommune i Sverige. Det er helt på linje med vår strategi om å gjøre ansvarlige investeringer i nordisk infrastruktur, til fordel for våre investorer, samtidig som vi tar en aktiv rolle i omstillingen til en mer bærekraftig havneindustri”, sier Joel Löfroth, Investment Manager i Infranode.

Oslo havn er allerede i dag ledende i arbeidet med forbedret bærekraft. En vesentlig del av virksomheten er elektrifisert og målet er å bli den første fossilfrie havnen i verden. Siden 2015 har det vært en betydelig volumøkning i Oslo havn, som nå årlighåndterer 250 000 TEU (en TEU, tilsvarende 20 fot, tilsvarer en container på 20 fot, eller rundt 6 meter).

“Samarbeidet mellom Infranode og Yilport ble startet i 2019, da Yilport Gävle (Sverige) gjennomførte en kapasitetsutvidelse egenkapitalfinansiert av Infranode. Nå er jeg glad for at samarbeidet vårt utvides.

Yilport Oslo er ledende med sin moderne infrastruktur og høye produktivitet. Derfor vil Yilport Oslo fortsette å gå foran med strømlinjeformede, digitaliserte og automatiserte prosesser. I tillegg er Yilport Oslo, som er forpliktet til å redusere klimautslipp, på vei til å bli en grønn havn og en forløper for hele havnebransjen. Det er også et tegn på Yilports globale bærekraftsvisjon“, sier Evren Öztürk, styremedlem og økonomidirektør i YILDIRIM Group of Companies.

Partene er enige om at finansielle detaljer knyttet til transaksjonen ikke blir offentliggjort.

Tilleggsinformasjon:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Joel Löfroth
Investment Manager, Infranode
Joel.lofroth@infranode.se
+46 72 540 7175

Erik Botnevik
Norgesansvarlig, Infranode
Erik.Botnevik@infranode.se
+47 91 55 50 58

Aslı Cagla YILDIRIM
Investor Relations Manager, YILDIRIM, YILPORT
asli.yildirim@yildirimgroup.com
+90 212 290 30 80 – 5218

Infranode
Infranode er en langsiktig infrastrukturinvestor med et spesifikt fokus på de nordiske landene. Infranode dekker de viktigste infrastruktursektorene innen energi,  digital infrastruktur, transport og sosial infrastruktur. Infranode har kontorer i Stockholm, Helsinki og Oslo og et sterkt team av fagfolk med erfaring fra investeringer i infrastruktur, og med omfattende lokal og internasjonal erfaring.
Infranode har for øyeblikket ca. 1,5 milliarder euro under forvaltning fra langsiktige institusjonelle investorer, inkludert noen av de mest anerkjente nordiske pensjonsfondene. Investorer i Infranode-fondene inkluderer f.eks. Folksam, de svenske kommunenes pensjonsfond KPA Pension, KEVA, det svenske statlige pensjonsfondet AP4 og Den europeiske investeringsbanken.

Yilport Holding
Yilport Oslo er et datterselskap av Yilport Holding, som er en av de raskest voksende internasjonale containerterminaloperatørene i verden. Yilport Holding har hovedkontor i Istanbul, Tyrkia, og er aktiv i ni land som opererer nær 30 hav- og tørrterminaler. Yilport Holding er for tiden den 12. beste globale containerterminaloperatøren, rangert av Drewry. Morselskapet YILDIRIM Holding eier også 24% aksjer i CMA CGM Group, det tredje største containerrederiet i verden.

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01